19
januari
2017

Schiphol Group heeft kennis genomen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij de beroepen van een tweetal omwonenden en de Vogelbescherming niet-ontvankelij...

Lees meer over dit bericht
Contactinformatie
Schiphol Group Mediarelaties
Tеl: +31 (0) 20 - 601 26 73
Email: