30
mei
2023
|
11:51
Europe/Amsterdam

Reactie Schiphol op eisen Arbeidsinspectie

De inspectie houdt ons een niet te negeren spiegel voor. Duidelijk is dat de arbeidsomstandigheden op Schiphol beter moeten. Dat is ook prioriteit in de nieuwe koers die we zijn gaan varen. Medewerkers moeten een gezonde werkplek hebben. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren verbeteringen doorgevoerd, maar het moet sneller en beter. Zoals ook eerder gezegd in maart bij het eerdere bericht van de Arbeidsinspectie: het is jammer dat het ons met de sector onvoldoende gelukt is om dit zelf echt op te lossen en dat de arbeidsinspectie eraan te pas moet komen.

Ruud Sondag, CEO Schiphol

Maatregelen om uitstoot te verminderen  
Schiphol werkt aan het terugdringen van uitstoot door diesel- en vliegtuigmotoren. De luchthaven doet dit in constructief overleg met de luchtvaartsector (luchtvaartmaatschappijen, grondafhandelaren en luchtverkeersleiding), FNV (namens de vakbonden), Rijksoverheid en kennisinstellingen. Schiphol werkt zo aan een totaalpakket van maatregelen om medewerkers zo minimaal mogelijk bloot te stellen. Dit is een complexe opgave, omdat een aantal van de (technologische) oplossingen die hiervoor nodig zijn nog niet voorhanden zijn.  

We werken op Schiphol aan:  

  • Maatregelen op het platform om de bron van uitstoot weg te halen, zoals de recent doorgevoerde regels om met minder motoren te taxiën en het aanscherpen van regels voor het gebruik van de hulpmotor.  
     
  • Maatregelen om de afstand te vergroten tussen de bron van uitstoot en de medewerkers, zoals het aanpassen van vertrekprocedures en het aanbieden van mondneusmaskers.  
     
  • Experimenteel onderzoek naar het schoonmaken van lucht op het platform en de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Zienswijze  
De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vandaag een ontwerpbesluit met voorgenomen eisen gepubliceerd over uitstoot van kerosinemotoren en de verbetering van arbeidsomstandigheden op Schiphol. Schiphol, andere partijen in de luchtvaartsector en belanghebbenden worden gevraagd hierop een zienswijze op indienen, daarna zal de Arbeidsinspectie een besluit nemen. Schiphol gaat het ontwerpbesluit bestuderen en een zienswijze indienen.