26
januari
2024
|
10:46
Europe/Amsterdam

Reactie Schiphol op besluit Arbeidsinspectie

Goede arbeidsomstandigheden en een gezonde werkplek zijn prioriteit in de nieuwe koers die Schiphol is gaan varen. Er zijn in de loop der jaren veel verbeteringen doorgevoerd, maar het moet sneller en beter. Zoals gezegd bij eerdere berichtgeving van de Arbeidsinspectie over dit besluit: het is jammer dat het ons met de sector onvoldoende gelukt is om dit op te lossen en dat de Arbeidsinspectie eraan te pas moet komen. Schiphol en partners boeken momenteel vooruitgang met het treffen van maatregelen, het doen van onderzoek en met innovaties. 

Maatregelen om uitstoot te verminderen   

Schiphol werkt aan het terugdringen van uitstoot en de blootstelling van medewerkers daaraan. Samenwerking is noodzakelijk om op de luchthaven verbeteringen door te kunnen voeren. De luchthaven doet dit in overleg met de luchtvaartsector, Rijksoverheid en kennisinstellingen. Schiphol werkt zo samen met andere werkgevers aan een totaalpakket van maatregelen. Dit is een complexe opgave, omdat een aantal van de (technologische) oplossingen die hiervoor nodig zijn nog niet altijd voorhanden zijn.    

We werken op Schiphol aan:   

  • Maatregelen op het platform om de bron van uitstoot weg te halen. Voorbeelden hiervan zijn de dit jaar doorgevoerde strengere regels om met minder motoren te taxiën en om de hulpmotor van een vliegtuig minder te gebruiken.     
  • Maatregelen om de afstand te vergroten tussen de bron van uitstoot en de medewerkers, zoals het aanpassen van vertrekprocedures (bij de eerste twee gates in werking getreden dit jaar). In 2024 dient de luchtvaartsector gezamenlijk een plan van aanpak in om de vertrekprocedures de komende jaren op Schiphol aan te passen.   
  • Experimenteel onderzoek naar het filteren en schoonmaken van lucht op en aangrenzend aan het platform om daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren. Schiphol heeft afgelopen najaar bijvoorbeeld een eerste proef gedaan met een speciale luchtzuiveringsinstallatie in de brandweerkazerne. In februari start een vervolgproef met de installatie in de buitenlucht op het platform bij de D-pier. 

Lees meer op: Schiphol.nl/ultrafijnstof 

We nemen de nieuwe inzichten uit het rapport dat de Arbeidsinspectie vandaag publiceerde uiterst serieus en zullen dit bestuderen. Ondanks dat spant Schiphol zich tot het uiterste in om de blootstelling aan kerosinemotoremissie zo veel mogelijk te minimaliseren. 

Ter achtergrond 

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft in mei 2023 een ontwerpbesluit met voorgenomen eisen gepubliceerd over uitstoot van kerosinemotoren en de verbetering van arbeidsomstandigheden op Schiphol. Schiphol, andere partijen in de luchtvaartsector en verdere belanghebbenden werden gevraagd hierop een zienswijze in te dienen. Nu heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie een definitief besluit genomen. Schiphol gaat het besluit bestuderen.