02
oktober
2023
|
08:57
Europe/Amsterdam

Schiphol verbetert kwaliteit met inhaalslag in onderhoud

Samenvatting

Schiphol geeft ook in haar investeringen de komende jaren prioriteit aan kwaliteit op de luchthaven. De luchthaven investeert tussen 2024 en 2027 drie miljard euro om een noodzakelijke inhaalslag te maken in onderhoud en vernieuwing. Belangrijke delen van de luchthaveninfrastructuur, waaronder de C-pier, de bagagekelder, klimaatsystemen, looppaden, vliegtuigopstelplaatsen en taxibanen, zijn toe aan groot onderhoud of moeten vervangen worden. Dat is noodzakelijk om de kwaliteit te waarborgen die Schiphol wil bieden aan medewerkers, reizigers en luchtvaartmaatschappijen.

Inhaalslag van kwantiteit naar kwaliteit

Na jaren van te veel sturen op kosten en groei moeten we een noodzakelijke inhaalslag maken om de vereiste kwaliteit te kunnen bieden aan medewerkers, reizigers en luchtvaartmaatschappijen. Kwantiteit ging boven kwaliteit en dat heeft de staat van de assets op onze luchthaven geen goed gedaan. Dat moet anders en het vraagt nu om investeringen in onze locatie en voorzieningen, om alles in lijn te brengen met onze ambities op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

Ruud Sondag, CEO

We gaan onderhoudsachterstanden inhalen en de luchthaven verbeteren, vernieuwen en verduurzamen. Dat is nodig in het belang van iedereen op de luchthaven. Goede arbeidsomstandigheden, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid zijn onze uitgangspunten. Het is een grote opgave met werkzaamheden in het hart van de luchthaven en de draaiende operatie. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om het risico op gevolgen voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen te beperken, maar hinder is niet uit te sluiten.

Sybren Hahn, Directeur Asset Management

Kwaliteit van service 
Assets met goede conditie en goede prestaties zijn het fundament van de kwaliteit die Schiphol wil bieden aan reizigers en luchtvaartmaatschappijen. Op de luchthaven wordt er daarom dag en nacht veel onderhoud verricht, zodat de luchthavenvoorzieningen hoge operationele prestaties blijven leveren. Doordat we achterstanden hebben in het vervangen en vernieuwen van onze assets, is investeren nu noodzakelijk. Een aantal voorbeelden van grote projecten: 

 • Lounge 1 en 2. We zijn al gestart met de herinrichting van Lounge 1. We lossen knelpunten op, breiden de lounge uit, passen looproutes aan en vergroten het aanbod aan voorzieningen. We zijn ook gestart met de gedeeltelijke herinrichting van Lounge 2. 
 • Looppaden, liften en passagiersbruggen. Meer dan 200 looppaden en liften worden de komende jaren vernieuwd. Daarnaast vervangen we 18 passagiersbruggen. 
 • A-pier. Momenteel is BAM, de aannemer die de A-pier gaat afbouwen, nog bezig met de werkvoorbereiding voor het afbouwen van de A-pier, waaronder het afronden van alle gedetailleerde bouwtekeningen. Dat is een complex proces en dat doorlopen we zorgvuldig. In Q2 2024 verwachten we een update over de planning voor de definitieve afbouwfase te kunnen geven. In de tussentijd hebben andere aannemers (o.a. Heijmans, VolkerWessels) geholpen de pier wind- en waterdicht te maken en werd de helft van de vliegtuigopstelplaatsen opgeleverd. De resterende vliegtuigopstelplaatsen zijn januari 2024 gereed voor de operatie. 
 • C-pier. We treffen voorbereidingen voor de vernieuwing van de huidige C-Pier uit 1967. Denk aan verbeteringen in techniek, systemen, duurzaamheid, ruimtelijke indeling en zitplaatsen. Binnenkort starten we de aanbesteding voor de vormgeving van de pier. 
 • Bagagesysteem en nieuwe bagagekelder. Grote delen van het huidige bagagesysteem zijn aan vervanging toe. Zodra de nieuwe bagagekelder is gebouwd, hebben we voldoende capaciteit om het bestaande bagagesysteem te vervangen. In de tussentijd voeren we noodzakelijke werkzaamheden uit. De aanbesteding voor de bouw start begin oktober. De verwachting is dat de bouw in 2026 van start gaat. Momenteel worden verschillende scenario's uitgewerkt voor een eventuele nieuwe terminal bovenop de nieuwe bagagekelder. De besluitvorming volgt op een later moment.

Kwaliteit van werk 
Schiphol vindt het belangrijk dat iedereen op Schiphol een gezonde, veilige werkomgeving heeft. Het verbeteren van arbeidsomstandigheden is een van de topprioriteiten op Schiphol. Daar wordt hard aan gewerkt, met onder andere:  

 • Tilhulpen. Samen met de afhandelaren voeren we en plan van aanpak uit, om zo snel mogelijk zoveel mogelijk de fysieke belasting van medewerkers te reduceren. Op de helft van de 385 werkplekken in de bagagekelder is nu een tilhulp beschikbaar. Dit aantal wordt uitgebreid, zodat in april 2024 iedere werkplek een tilhulp heeft.  
 • Werkomgeving, rustruimtes en sanitair. De komende jaren worden o.a. 136 rustruimtes en 224 toiletgroepen voor medewerkers verder vernieuwd. 
 • Uitstoot terugdringen. Schiphol neemt maatregelen om de uitstoot van diesel- en vliegtuigmotoren terug te dringen en om de blootstelling van medewerkers te minimaliseren, bijv. met de nieuwe elektrische apparatuur voor vliegtuigen aan de gate. 

 
Verduurzaming 
Schiphol werkt aan verduurzaming van de luchthaven en is druk bezig dat te versnellen, o.a. door:  

 • Elektrificatie van het grondmaterieel. Voertuigen op fossiele brandstof worden in de komende jaren uitgefaseerd. Van bagagetrekkers tot hotelshuttles, steeds meer voertuigen worden elektrisch.   
 • Stroomvoorziening. Met o.a. de bouw van een nieuw hoogspanningsstation maken we de luchthaven klaar voor de grote vraag naar elektriciteit. 
 • Klimaatinstallaties. Verwarming en verkoeling systemen in bepaalde delen van de terminal, evenals de warmte koude opslag. We kiezen duurzame oplossingen en gaan van het gas af. 

 
Veiligheid 
We investeren in veiligheid om een zo veilig mogelijk luchthavenproces te waarborgen. Bijv.: 

 • Verdubbeling rijbaan Quebec. Om de veiligheid op airside te bevorderen, wordt de verdubbeling van rijbaan Quebec de komende jaren afgerond. 
 • Vliegtuigopstelplaatsen en taxibanen. De komende jaren neemt het noodzakelijke onderhoud aan asfalt en beton op het luchthaventerrein toe en worden onder andere vliegtuigopstelplaatsen en taxibanen vernieuwd. 
 • Bereikbaarheid. We willen Schiphol bereikbaar en veilig houden en gaan daarom aanpassingen doen aan wegen en viaducten.