13
januari
2023
|
09:28
Europe/Amsterdam

Schiphol start met vernieuwing en renovatie bagagekelders

Samenvatting

Schiphol start met de vernieuwing, renovatie en het verder innoveren van de bagagekelders. Daarbij wordt onder meer de bouw van een nieuwe bagagekelder inclusief afhandelingssysteem voorbereid. Met de bouw van deze nieuwe bagagekelder wordt het mogelijk het bestaande bagagesysteem te vervangen, zonder dat luchtvaartmaatschappijen en reizigers daar hinder van ondervinden. Aanzienlijke delen van het huidige bagagesysteem van Schiphol zijn namelijk aan vervanging toe. Schiphol zorgt er met de bouw van de nieuwe bagagekelder en de renovatie van de bestaande kelder voor dat, naast operationele continuïteit, de arbeidsomstandigheden van bagagemedewerkers verder verbeteren.  

Betere arbeidsomstandigheden 
Schiphol is bezig met het verbeteren van de kwaliteit van werken op de luchthaven. Daar horen ook het anders inrichten van het bagageproces, de werkgebieden en rustruimtes bij. Innovatieve oplossingen op het gebied van automatisering en artificial intelligence gaan in de toekomst bagagemedewerkers steeds verder ondersteunen. Enkele voorbeelden van die innovaties: de bestaande robots in de bagagekelders worden doorontwikkeld, er worden machines ontwikkeld die koffers kunnen gaan lossen en er zullen autonome voertuigen rijden door de bagagekelder die karren en containers kunnen verplaatsen.  

29 voetbalvelden 
Schiphol beschikt over 145.000 m2 bagagesystemen. Dat is een totaaloppervlakte van ongeveer 29 voetbalvelden die zijn opgedeeld in verschillende gebieden. Ieder gebied van deze systemen heeft een levensduur van ongeveer 30 jaar. De komende jaren zullen meerdere van deze gebieden moeten worden gerenoveerd. Om betrouwbaarheid van bagage te kunnen blijven garanderen, moet Schiphol eerst een volledig nieuw en werkend bagagesysteem aanleggen. Daarna kunnen de huidige systemen die aan onderhoud toe zijn, vervangen worden. De bouw van een nieuwe kelder is dus van groot belang voor de continuïteit van de operatie op Schiphol. Tegelijkertijd grijpt de luchthaven de kans om door te innoveren het werk voor bagagepersoneel makkelijker te maken.  

Nog geen besluit over nieuwe terminal  
De nieuwe bagagekelder komt op de plek waar een eventuele nieuwe terminal gebouwd kan worden. Over de bouw van een nieuwe terminal is nog geen besluit genomen. Om de optie wel open te houden, wordt er samen met ontwerpteam KLAIR (een consortium van Kaan architecten, Estudio Lamela, ABT en Ineco) een integraal schetsontwerp gemaakt. Dit betekent dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van het bouwen van een nieuwe terminal op het dak van de nieuwe bagagekelder. Op deze manier kan er duurzaam en bewust met tijd, geld en middelen om worden gegaan. De nieuwe bagagekelder functioneert onafhankelijk van de eventuele nieuwe terminal die er bovenop komt. Oftewel, de nieuwe bagagekelder is nodig om de toekomstige grootschalige renovatieopgave te faciliteren.  

Deze opdracht - het ontwerpen van een nieuw innovatief bagagesysteem – is via een raamovereenkomst aan Vanderlande Industries gegund. Dit jaar zal de aanbesteding voor de bouw van de bagagekelder starten. De verwachting is dat de start van de bouw in 2026 begint.