04
september
2023
|
09:41
Europe/Amsterdam

Schiphol test drie nieuwe tilhulpen om werk te verlichten

Schiphol test samen met bagageafhandelaren drie nieuwe tilhulpen. Uit de tests moet blijken of de tilhulpen het werk van bagagemedewerkers voldoende lichter maken, of ze doorontwikkeld moeten worden of dat ze geschikt zijn om door Schiphol gekocht en geïnstalleerd te worden. Deze tests zijn aanvullend op de eerdere aankondiging van Schiphol om negentien bagagerobots en 30 tilhulpen te kopen. Schiphol werkt eraan uiterlijk eind april 2024 op elke werkplek in de bagagehallen een goed werkende tilhulp te hebben die door alle medewerkers gebruikt wordt. Daarmee verbetert de luchthaven de arbeidsomstandigheden van bagagemedewerkers. 

De drie tilhulpen die getest worden zijn de zogenoemde turnable CLS, de e-CLS en de e-CLS Launcher. Schiphol test hiermee de best beschikbare tilhulpen op de markt en blijft deze doorontwikkelen.  

Turnable CLS: deze tilhulp is ontwikkeld op basis van inzichten en wensen van KLM en Schiphol. Deze pneumatische tilhulp maakt het mogelijk om afwisselend van links naar rechts en van rechts naar links te werken. Dit kan schouderklachten verminderen. 

 e-CLS: dit is een elektrische tilhulp voor het laden van bagage. Voordelen van dit nieuwe type ten opzichte van bestaande tilphulpen zijn onder meer dat de tilhulp gebruiksvriendelijker en veiliger is. Ook kan de tilhulp vooraf afgesteld kan worden op bepaalde hoogtes. 

 e-CLS Launcher: ook dit is een elektrische tilphulp. Deze tilhulp maakt het mogelijk om koffers ook hoog in een bagagecontainer te beladen zonder hierbij handmatig te duwen. Dit beladen wordt gedaan door een aangedreven systeem op de tilhulp.

Verbeteren arbeidsomstandigheden 

CEO Ruud Sondag zei eerder: “Mensen moeten weer centraal staan op Schiphol en daarom is het belangrijk dat we de arbeidsomstandigheden van bagagemedewerkers verbeteren. […] We zijn vastberaden het werk in de bagagehallen voor iedereen lichter te maken.” 

Deze tests dragen bij aan het uiteindelijke doel om in april 2024 op elke werkplek in de bagagehalleneen goed werkende tilhulp te hebben. Daarmee zet Schiphol samen met de afhandelbedrijven stappen om de fysieke belasting voor bagagemedewerkers naar beneden te brengen, zoals ook wordt geeist door de Arbeidsinspectie.