24
maart
2022
|
13:26
Europe/Amsterdam

Schiphol test met nevel om ultrafijnstof te verminderen

Schiphol en TNO hebben in samenwerking met Corendon en KLM het gebruik van nevel getest om de hoeveelheid ultrafijnstofdeeltjes in de lucht op en rond de luchthaven te verminderen. Daarmee onderzoeken de partijen op Schiphol of hiermee de lokale luchtkwaliteit verbeterd kan worden. Het gebruik van nevel is in de bouw een beproefde techniek tegen stof en fijnstof. Schiphol onderzoekt of de techniek toegepast kan worden op ultrafijnstof in de luchtvaart. Het idee is dat de ultrafijnstofdeeltjes zich hechten aan de nevel, daardoor zwaar worden en als druppels op de grond vallen. Daardoor kunnen de ultrakleine stofdeeltjes zich niet verspreiden en worden ingeademd.  

De test is uitgevoerd met een vliegtuig van Corendon op de proefdraaiplaats bij een KLM hangar. TNO heeft de hoeveelheid ultrafijnstof gemeten, terwijl er op verschillende manieren nevel is verspreid bij het draaien van motoren met groot vermogen, zoals gebeurt bij starts en landingen, en het starten van vliegtuigmotoren.

Lokale luchtkwaliteit is belangrijk, voor omwonenden en medewerkers. Met dit experiment krijgen we inzicht in het effect van nevel op de aanwezige ultrafijnstofdeeltjes. We leren over de potentie hiervan bij het starten van vliegtuigmotoren en bij het vertrek op de start- en landingsbaan. Als onze verwachtingen worden bevestigd, kunnen we met die kennis de techniek verfijnen en verder werken aan inzetten van nevel op de luchthaven.

Carolijn Schoofs, Hoofd Innovatie bij Royal Schiphol Group

Actieplan ultrafijnstof  
Schiphol heeft samen met de luchtvaartsector een actief beleid om uitstoot van ultrafijnstof te verminderen. In 2019 lanceerde Schiphol een actieplan met de sectorpartijen. Dit actieplan bevat maatregelen om de uitstoot omlaag te brengen in het verkeer van en naar de luchthaven, op de luchthaven zelf en van de vliegtuigen. Onderdeel van het actieplan zijn maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren (zoals elektrificeren van grondgebonden activiteiten, duurzaam taxiën en het investeren in duurzame vliegtuigbrandstoffen) en onderzoeken om de kennis over ultrafijnstof te vergroten.  

Verdere ontwikkeling  
Op basis van eerdere metingen door Schiphol, Wageningen University & Research (WUR) en Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) is de huidige test met nevel opgezet. Na analyse van de verzamelde data verwacht de luchthaven te kunnen zeggen of het gebruik van nevel voldoende potentie heeft om concentraties ultrafijnstof afkomstig van vliegtuigen omlaag te brengen. Als de verwachtingen bevestigd worden, wordt de komende jaren gekeken naar doorontwikkeling en opschaling van de techniek en hoe de innovatie onderdeel kan worden van de dagelijkse operatie op Schiphol.