15
april
2020
|
20:36
Europe/Amsterdam

Schiphol neemt aanvullende financiële maatregelen vanwege coronavirus

Royal Schiphol Group neemt aanvullende maatregelen om financieel gezond te blijven. Deze maatregelen zijn nodig vanwege de gemiste inkomsten als gevolg van de COVID-19-pandemie. De pandemie heeft een grote impact op de luchtvaartsector en daarmee ook op de luchthavens. Onderdelen van de financiële maatregelen zijn het niet uitkeren van dividend en uitstel van uitkering van variabele beloningen en eventuele salaris verhogingen. Eerder maakte Schiphol al bekend haar financiële doelstellingen bij te stellen.

Geen dividenduitkering
Schiphol heeft de aandeelhouders (Nederlandse staat, gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam en Aeroports de Paris (AdP)) voorgesteld niet over te gaan op het uitbetalen van het dividend over 2019 (151 miljoen euro). De aandeelhouders hebben in de aandeelhoudersvergadering op dinsdag 14 april 2020 hiermee ingestemd. Schiphol betreurt dat het deze keuze heeft moeten maken, omdat hiermee ook de aandeelhouders financieel worden geraakt. Deze maatregel is echter nodig om zelf financieel gezond te blijven.

Loonmaatregelen
Ook treft Schiphol na overleg met de vakbonden en de ondernemingsraad loonmaatregelen. De variabele beloning van directie en medewerkers over 2019 wordt vooralsnog niet uitgekeerd en eventuele loonsverhogingen worden opgeschort. Verder maakt Schiphol gebruik van het financiële steunpakket dat de Nederlandse overheid voor alle bedrijven in Nederland heeft opgezet. Andere verzoeken voor steun heeft Schiphol niet gedaan.

Ondersteuning partners
De impact van de coronacrisis is ook groot voor de partners van Schiphol, zoals luchtvaartmaatschappijen, winkels en horeca. Ondanks de impact op Schiphol zelf, ontlast Schiphol hen waar mogelijk. Schiphols partners op de luchthaven krijgen per direct en zonder extra kosten 60 dagen uitstel van betaling en kunnen kwartaalbetalingen omzetten in maandbetalingen. Voor luchtvaartmaatschappijen geldt dat verhoging van de luchthavengelden per 1 april 2020 wordt opgeschort tot eind juni. Eerder werd al bekend dat zij tijdelijk hun vliegtuigen gratis mogen parkeren.