23
maart
2020
|
15:00
Europe/Amsterdam

Update 23 maart: reactie Schiphol op ontwikkelingen coronavirus

23 maart

We hechten grote waarde aan de gezondheid en veiligheid van werknemers en reizigers op Schiphol. Schiphol heeft verschillende maatregelen genomen om social distancing te bevorderen en reizigers hier bewust van te maken:  

  • Schiphol creërt extra ruimte voor wachtrijen zodat reizigers afstand kunnen nemen van elkaar. Bij ticketbalies, incheckbalies, transferbalies en aankomstposten is met tape of banklining aangegeven wat anderhalve meter is, zodat reizigers hier rekening mee kunnen houden.
  • Via omroep in de terminal, met boodschappen op schermen en via social media worden reizigers opgeroepen om gepaste afstand van elkaar en van luchthavenpersoneel te houden.
  • Elke vlucht krijgt een aparte bagageband, zodat reizigers verspreid worden over de ruimte. Ook in de bagagehal worden reizigers opgeroepen om zich aan de regels te houden voor het nemen van afstand van elkaar.
  • De Douane houdt intensieve controle op zogeheten 100% controlevluchten die op Schiphol aankomen, bijvoorbeeld uit het Caribisch gebied. Voor deze vluchten maakt de Douane gebruik van speciale faciliteiten in de bagagekelder- en hal. Deze faciliteiten waren alleen beschikbaar bij bagageband 22. Deze processen worden na vandaag verspreid zodat ook de bagage van deze vluchten op aparte banden aankomt.

Schiphol is zijn natuurlijk ook afhankelijk van de inzet van reizigers zelf en vraagt hen dan ook met klem om de anderhalve meter afstand te waarborgen.   

18 maart 
De Rijksoverheid heeft vanavond bekendgemaakt vanaf donderdag 19 maart 2020 om 18.00 uur de toegangsvoorwaarden te verscherpen voor niet EU-burgers die naar Nederland willen reizen. De reisbeperking geldt niet voor o.a. EU burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden en burgers van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein en hun familieleden. Daarnaast zijn er nog enkele andere uitzonderingen. Wie adviseren niet EU-burgers die binnenkort naar Nederland reizen, hier te bekijken of ze onder één van de uitzonderingsposities vallen.

17 maart
Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders vanaf nu om de komende periode niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dat is niet vanwege gezondheidsaspecten, maar vanwege de impact die overheidsmaatregelen kunnen hebben voor Nederlandse reizigers.

Het ministerie adviseert reizigers: stel waar mogelijk de reis uit of annuleer deze. Bent u in het buitenland, ga dan na of uw verblijf noodzakelijk is en of u mogelijkheden tot vertrek heeft. Neem daarvoor contact op met uw luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie.

16 maart
De impact van het coronavirus is te zien in de passagiersaantallen. Afgelopen vrijdag is het aantal reizigers op Schiphol gedaald met 38%, op zaterdag met 41%. Dit percentage zal de komende weken verder oplopen, gezien de recente ontwikkelingen. Veel landen hebben inreisbeperkingen ingevoerd voor reizigers uit landen waar het coronavirus is vastgesteld. Nieuwe maatregelen zijn niet uit te sluiten. De situatie voor een land of gebied kan snel veranderen. Diverse luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten van en naar Schiphol geannuleerd of worden met een lagere frequentie uitgevoerd in de komende periode. We adviseren reizigers contact op te nemen met hun reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

13 maart, 17.30 uur
Vandaag heeft de overheid besloten dat passagiersvluchten naar Nederland afkomstig uit het vasteland van China, Hong Kong, Iran, Italië en Zuid-Korea niet uitgevoerd mogen worden. Deze regeling geldt vanaf vanavond 18.00 uur en duurt tot in ieder geval vrijdag 27 maart 18.00 uur. Wekelijks worden er bijna 700 vluchten van en naar deze landen uitgevoerd. We adviseren reizigers die in deze periode een vlucht gepland hebben staan richting deze landen, om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

12 maart 2020, 18.00 uur
Het coronavirus zorgt voor een unieke situatie in Nederland en daarmee ook op Schiphol. Het virus raakt iedereen steeds harder. In de eerste week van maart zijn de passagiersaantallen op Schiphol gedaald met 20%. Als alle vluchten van en naar de Verenigde Staten weg zouden vallen, dan loopt dit percentage op naar 30%. Er worden diverse scenario’s uitgewerkt, om op verschillende situaties op de luchthaven voorbereid te zijn.

We hebben een verantwoordelijkheid voor Nederland om Schiphol draaiende te houden en verbonden te blijven met de rest van de wereld. Schiphol is onderdeel van de vitale infrastructuur. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en ademen met de situatie mee. We bereiden ons samen met luchtvaartmaatschappijen, de overheid en partners voor op verdergaande scenario’s. Zoals Schiphol in kleinere omvang. Dat doen we verantwoord, met veel aandacht voor reizigers en medewerkers”, zegt CEO Dick Benschop.

download
Dick Benschop, CEO Royal Schiphol Group

12 maart 2020, 09.00 uur
De Verenigde Staten voeren in de nacht van vrijdag 13 maart op zaterdag 14 maart om 04.59 uur een inreisverbod van 30 dagen in voor iedereen die de afgelopen 14 dagen in een Schengenland is geweest, behalve voor Amerikaanse burgers. Dit heeft impact op Schiphol. Er vertrekken wekelijks ruim 200 vluchten vanaf Schiphol naar de Verenigde Staten. Samen met de luchtvaartmaatschappijen brengen we nu in kaart wat dit precies voor de vluchten naar Amerika betekent. Reizigers die op korte termijn gepland hebben om naar de Verenigde Staten te gaan, adviseren we contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

Eerste prioriteit voor vandaag is het informeren van reizigers.Dat is de eerste zorg. Verder zijn we op dit moment aan het inventariseren wat de verdere consequenties zijn. Het raakt natuurlijk het netwerk van Nederland. Daarover zal naar verwachting ook overleg volgen met de overheid,” zegt CEO Dick Benschop in een reactie op het nieuws.

4 maart 2020

Een reiziger die via Schiphol in Nederland is aangekomen is positief getest op het coronavirus. Volgens landelijk vastgestelde protocollen is deze persoon door de GGD beoordeeld en begeleid. Op dit moment brengt de GGD in kaart met wie deze persoon in aanraking is geweest. Schiphol staat in nauw contact met de GGD en volgt hun adviezen op ten aanzien van het coronavirus. Op dit moment is er, op advies van de GGD, geen aanleiding om andere maatregelen te treffen.

Op dit moment zijn de volgende maatregelen al van kracht:

  • Voor aankomende passagiers uit gebieden waar het coronavirus heerst, hebben we een bericht van RIVM/GGD op de schermen bij de bagagebanden geplaatst. Hierin staat algemene informatie over het coronavirus en wat je moet doen bij verschijnselen.
  • We adviseren reizigers en personeel om de algemene hygienemaatregelen in acht te nemen, zoals je dat ook zou doen tegen andere griepvirussen: Was regelmatig goed je handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Ook organiseren we vanaf begin februari doorlopend inloopsessies voor alle medewerkers, waarin vragen gesteld kunnen worden aan een medewerker van de GGD over het virus en hun werksituatie.
  • We informeren onze partners, zoals afhandelaren, winkeliers en luchtvaartmaatschappijen over de maatregelen en vragen hen die te delen met hun medewerkers. Ook werken we nauw samen met onze partners in de sector, zoals luchtvaartmaatschappijen, Luchtverkeersleiding Nederland en Koninklijke Marechaussee.
  • Bovendien is Schiphol voorbereid en heeft in overleg met de GGD verschillende scenario’s en draaiboeken ontwikkeld.

28 februari 2020

We hechten grote waarde aan de gezondheid en veiligheid van werknemers en reizigers op Schiphol. Donderdagavond 27 februari is bekend geworden dat de eerste personen in Nederland zijn getroffen door het coronavirus. Samen met autoriteiten zoals GGD en RIVM houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We hebben dagelijks contact over de situatie en de genomen maatregelen. Wij volgen hun adviezen op en delen dat met collega’s en andere partijen op de luchthaven, waaronder luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren en winkeliers. Er worden op dit moment geen andere maatregelen getroffen dan al eerder genomen. Schiphol is voorbereid en heeft verschillende scenario’s en draaiboeken ontwikkeld. Hierin staat bijvoorbeeld uitgewerkt welke acties ondernomen moeten worden als er een besmet persoon via Schiphol Nederland binnenkomt. Deze scenario’s passen binnen alle voorbereidingen die in Nederland genomen worden.

Daarnaast adviseren we personeel en reizigers, op aanraden van de GGD, om de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen, zoals je dat ook zou doen tegen andere griepvirussen. Voor aankomende passagiers uit gebieden waar het Coronavirus heerst, hebben een bericht van de RIVM/GGD op de schermen bij de bagagebanden geplaatst. Ook organiseren we al vanaf begin februari doorlopend inloopsessies voor medewerkers, waarin ze vragen kunnen stellen aan een medewerker van de GGD over het virus en hun werksituatie. Bovendien hebben we, in samenwerking met de GGD, ook een bijeenkomst georganiseerd voor luchtvaartmaatschappijen om hen te informeren over de stand van zaken op Schiphol.

Reizigers die naar aanleiding van het coronavirus vragen hebben over hun vlucht, adviseren we contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij. Daarnaast vinden reizigers hier antwoord op de meest gestelde vragen over het coronavirus en Schiphol.

30 januari 2020

Schiphol hecht grote waarde aan de gezondheid van werknemers en reizigers op Schiphol. We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus dan ook nauwgezet en hebben goed contact met het RIVM en de GGD. Wij volgen hun adviezen op en delen dat met collega’s en andere partijen op de luchthaven, waaronder luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren en winkeliers. Het advies is om algemene hoesthygiëne in acht te nemen: regelmatig handen wassen, in de binnenkant van de ellenboog hoesten en niezen en papieren zakdoekjes gebruiken. Mondneuskapjes worden door de GGD alleen aangeraden voor medisch personeel.

Voor aankomende passagiers uit China is er, op verzoek van de overheid, op de schermen bij de bagagebanden een bericht om de alertheid te verhogen en te informeren wat ze moeten doen bij klachten.