07
januari
2021
|
11:05
Europe/Amsterdam

Polderbaan 13 weken buiten gebruik vanwege groot onderhoud

Schiphol voert van 25 januari tot 26 april groot onderhoud uit aan de Polderbaan. Tijdens deze werkzaamheden is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Dit heeft gevolgen voor het vliegtuiggeluid in de omgeving. 

Werkzaamheden 

Aan de Polderbaan wordt grootschalig onderhoud uitgevoerd. Daarbij wordt een oppervlakte van 600.000 vierkante meter vernieuwd. Voor het onderhoud aan de start- en landingsbaan en omliggende rijbanen wordt 150.000 ton asfalt aangevoerd en verwerkt. Daarbij wordt voor 60% gebruik gemaakt van asfalt dat in hetzelfde onderhoud wordt verwijderd en gerecycled. Naast vernieuwing van de oppervlakte wordt onder andere 70 kilometer bekabeling aangebracht en worden er 2.100 baanlampen vervangen door een duurzamere LED-variant met een langere levensduur. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans. 

Deze periode van groot onderhoud aan de Polderbaan wordt ook meteen benut door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) om het Instrument Landing System (ILS) van de baan te vervangen. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. 

Aangepast baangebruik 

In de onderhoudsperiode is de Polderbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. De Zwanenburgbaan zal in zuidelijke richting (voor vliegtuigen die vanuit het noorden gaan landen) meer in gebruik zijn. De Zwanenburgbaan is gedurende het onderhoud niet volledig inzetbaar als startbaan richting het noorden, omdat de taxibanen en opritten aan de zuidkant van deze baan niet beschikbaar zijn door werkzaamheden vanwege de voltooiing van het dubbele rijbaanstelsel. Overdag zal bij noordenwind het vliegverkeer daarom indien mogelijk starten vanaf de Zwanenburgbaan, afhankelijk van de omstandigheden van het moment (zoals het verkeersaanbod, de samenstelling van het verkeer en het weer), of van de Buitenveldertbaan. Voor nachtvluchten in deze periode is een ontheffing aangevraagd voor het starten vanaf de Zwanenburgbaan. Incidenteel kan bij harde noordoostenwind de Kaagbaan naar het noordoosten (richting 06) worden ingezet als startbaan. 

Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud is afgerond. In de periode van zes weken na afloop van het groot onderhoud kunnen hierdoor de Polderbaan en de Zwanenburgbaan - vanwege de werkzaamheden aan taxibanen (26 apr – 17 mei) en onderhoud aan de Zwanenburgbaan zelf (17 mei – 6 juni) - niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan 

Informatiesessie voor omwonenden 

Schiphol en LVNL organiseren op 21 januari tussen 11.00-12.00 uur een online informatiesessie voor omwonenden die meer informatie willen over de werkzaamheden en/of het effect daarvan op het vliegtuiggeluid in de omgeving. Aanmelden hiervoor kan via een e-mail naar buren@schiphol.nl. 

Bewonersaanspreekpunt Schiphol 

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. Dat is het informatie- en klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan via telefoonnummer 020-6015555 of het raadplegen van de website

Op de website van BAS wordt wekelijks een factsheet gepubliceerd over het vliegverkeer op Schiphol. Dit document geeft omwonenden inzicht in de ontwikkeling van het vliegverkeer, door een verwachting af te geven voor de komende week en terug te kijken naar de voorgaande week. Schiphol houdt omwonenden via een nieuwsbrief op de hoogte van relevante ontwikkelingen rond het vliegverkeer op Schiphol. Iedereen kan zich aanmelden voor de burennieuwsbrief