25
augustus
2017
|
08:00
Europe/Amsterdam

Nettoresultaat daalt licht met 2,9%

Schiphol neemt extra maatregelen om passagiersgroei te faciliteren

Halfjaarbericht 2017 Royal Schiphol Group

Royal Schiphol Group publiceert vandaag, 25 augustus 2017, haar halfjaarcijfers. Het nettoresultaat is over het eerste halfjaar van 2017 2,9% lager en bedraagt 117 miljoen euro (HJ 2016: 121 miljoen euro). Dit is in lijn met de afgegeven verwachting.

Jos Nijhuis, President-directeur van Royal Schiphol Group: "Samen met de airlines hebben we Schiphol ontwikkeld tot een van de best verbonden luchthavens ter wereld. Hierdoor kunnen er dit jaar zo'n 68 miljoen passagiers reizen via Schiphol. Hiermee leveren we gezamenlijk een substantiële bijdrage aan dewelvaart en het welzijn van Nederland. De tijdelijke vertrekhal en een breed pakket investeringen aan airside geeft ons additionele capaciteit. Daarnaast willen we op drukke momenten extra maatregelen blijven nemen, net zoals we deze zomervakantie doen. Dat is nodig om operationele knelpunten op piekmomenten zoals in de meivakantie te voorkomen. Ook investeren we in een nieuwe pier en terminal, die in 2019 respectievelijk 2023 worden opgeleverd. De bouw hiervan ligt op schema. Tevens is het essentieel om op korte termijn te komen tot een toekomstgericht afsprakenkader voor verdere duurzame ontwikkeling van Amsterdam Airport Schiphol na 2020 in balans met onze omgeving. Hierdoor kunnen wij onze positie en onze bijdrage aan Nederland continueren.”

De belangrijkste reden voor het lagere resultaat is de lagere omzet uit havengelden. Op Amsterdam Airport Schiphol daalt deze met 2,4% door een daling van de tarieven met 7,1% per 1 april 2017 en 11,6% per 1 april 2016. Deze omzetdaling wordt deels gecompenseerd door de stijging in passagiersaantallen (+8,6% op Amsterdam Airport Schiphol). De bedrijfslasten, exclusief afschrijvingen, stijgen met 6,5% tot 439 miljoen euro en houden met name verband met de forse groei van het aantal passagiers en de extra operationele maatregelen om deze groei in goede banen te leiden. De afschrijvingen stijgen met 4,7% van 118 miljoen euro naar 123 miljoen euro onder andere door de oplevering van de tijdelijke vertrekhal. Daarnaast leidt de waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille tot een positief effect van 24 miljoen euro (HJ 2016:15 miljoen euro).

Belangrijkste ontwikkelingen eerste halfjaar 2017
• Het passagiersvolume op Amsterdam Airport Schiphol stijgt met 8,6% naar 32,2 miljoen passagiers. Het aantal vliegtuigbewegingen op Amsterdam Airport Schiphol stijgt met 4,9% naar 239.804. Het vrachtvolume laat een stijging zien van 8,7% tot 866.713 ton.
• In de meivakantie zijn de operationele knelpunten in de terminal tijdens de piekuren zichtbaar geworden.We hebben extra operationele maatregelen genomen om de passagiersstromen in de zomer beter te faciliteren.
• Op 3 april 2017 is de tijdelijke vertrekhal officieel geopend. Met de hal – waar jaarlijks circa 2 miljoenpassagiers gebruik van zullen maken - vangt Schiphol deels de flinke groei op van het aantal passagiers naar Schengenbestemmingen.
• De gemiddelde retailbesteding per vertrekkende passagier in de winkels achter de securitycontrole op Amsterdam Airport Schiphol is gedaald van 13,70 euro naar 13,37 euro (-2,4%). De gemiddelde horecabesteding per vertrekkende passagier is gestegen van 4,31 euro naar 4,55 euro (+5,6%).
• De bezettingsgraad van de totale vastgoedportefeuille van Schiphol bedraagt 88,6% per 30 juni 2017 (HJ2016: 87,3%).
• Het passagiersvolume op Eindhoven Airport is met 32,2% toegenomen tot 2,7 miljoen passagiers.
• Schiphol draait vanaf 2018 voor de komende 15 jaar volledig op energie opgewekt met Hollandse wind. Hiervoor hebben alle Nederlandse luchthavens van de groep een contract afgesloten met Eneco.

Voor het volledige bericht Halfjaarresultaat Royal Schiphol Group zie PDF.