16
juni
2023
|
07:30
Europe/Amsterdam

Minder hinder door nachtsluiting en weren meest lawaaiige vliegtuigen en privéjets

Schiphol publiceert zienswijze balanced approach

Het sluiten van Schiphol voor een groot deel van de nacht, het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen, het verbieden van privéjets en een omgevingsfonds zijn effectieve maatregelen om de geluidsoverlast van vliegverkeer te verminderen. Dat toont Schiphol aan in haar zienswijze die zij heeft aangeleverd aan de Minister van Infrastructuur & Waterstaat. Vier onderdelen van Schiphols in april gepresenteerde acht punten plan maken daarmee onderdeel uit van de inbreng van de luchthaven.

Wij grijpen elke mogelijkheid aan luchtvaart schoner, stiller en beter te maken. Dus ook de balanced approach. Het is de hoogste tijd voor maatregelen die niet alleen op papier, maar ook in de praktijk merkbaar positief effect hebben voor onze buren. Een nachtsluiting en het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen en privéjets zijn voor een deel van de luchtvaartmaatschappijen lastig, maar zijn voor het verbeteren van de leefomgeving essentieel. Uiterlijk in de zomer van 2024 moet er zekerheid en duidelijk zijn over de maatregelen, zodat we het kunnen doorvoeren in de capaciteitsdeclaratie voor 2025. Dan ligt het vast en laten we zien dat het ons menens is. Dat is de enige manier om vertrouwen van medewerkers, passagiers, omwonenden, politiek en samenleving terug te winnen.

CEO Ruud Sondag

Verbetering leefomgeving
De door Schiphol voorgestelde maatregelen leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving. Dit blijkt uit berekening die Schiphol deed met het ECAC Doc29 model dat het ministerie van I&W ook gebruikt en internationaal gangbaar is om de effecten van maatregelen te bepalen.

 Ernstig gehinderdenErnstig slaapverstoorden

Combinatie van:

1. Weren van zakenjets

2. weren van meest lawaaiige vliegtuigen

3. Sluiting van de nacht

-15.5%
van de 111.400

-46.8%

Van de 24.500

Schiphol herhaalt pleidooi voor nieuwe regels met heldere grenzen voor geluid en uitstoot 
Het aantal vluchten is niet per definitie bepalend voor de hoeveelheid hinder. Een nieuw stelsel met harde milieugrenzen is dat wel. Harde geluidsgrenzen en harde uitstootgrenzen zijn meetbaar en handhaafbaar. Schiphol wil daarom uiterlijk in 2025-2026 een stelsel waarbij gestuurd wordt op structurele vermindering van geluid en uitstoot van CO2 in lijn met het klimaatakkoord van Parijs en niet op het aantal vliegtuigbewegingen. Dit geeft zekerheid dat hinder en uitstoot structureel omlaag gaan. Binnen die grenzen is ook ruimte voor beloning. Voorwaarde is dat de luchtvaart, mede door bewezen en geïmplementeerde innovaties, stiller en schoner wordt.  Naar het idee van Schiphol moet de overheid dit systeem wettelijk verankeren. De nadere invulling van het onderdeel “heldere grenzen voor de uitstoot van CO2 ” uit het 8 punten plan, volgt na de zomer.

Achtergrond
Op 24 juni 2022 presenteerde de Nederlandse regering haar besluit over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol. Met dit besluit wil het kabinet een nieuwe balans vinden tussen het belang van een sterke luchthaven om Nederland te verbinden met de rest van de wereld en de kwaliteit van de leefomgeving rond de luchthaven.

De procedure ‘Balanced Approach’ moet worden gevolgd wanneer een EU-lidstaat geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen wil invoeren op een luchthaven met meer dan 50.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Het besluit van het kabinet bevat dergelijke exploitatiebeperkingen, waardoor volgens de Europese wet- en regelgeving (EU-verordening 598/2014) de procedure van de Evenwichtige Aanpak moet worden gevolgd.

De gehele zienswijze van Schiphol is te downloaden aan de rechterzijde van deze pagina