30
december
2022
|
10:19
Europe/Amsterdam

Zwanenburgbaan tot half april buiten gebruik voor groot onderhoud

Schiphol voert van maandag 2 januari tot half april groot onderhoud uit aan de Zwanenburgbaan. Tijdens deze werkzaamheden is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Dit heeft gevolgen voor de baaninzet en daarmee het vliegtuiggeluid in de omgeving. 

De Zwanenburgbaan is in de jaren ‘60 aangelegd. Tijdens dit groot onderhoud worden er werkzaamheden uitgevoerd die eens in de 40 tot 60 jaar noodzakelijk zijn. In de onderhoudsperiode wordt het asfalt van de start—en landingsbaan volledig vernieuwd. Dat is een oppervlakte van 86 voetbalvelden. Bij die vernieuwing wordt 60% asfalt van de baan hergebruikt. 

Ook vernieuwt Schiphol 12.000 vierkante meter aan markeringen op de baan en wordt 6 kilometer aan goten en uitgangen op en rond de baan vervangen. Alle baanverlichting en bijbehorende elektrische kabels worden vervangen door een duurzamere en betrouwbaardere led-verlichtingsinstallatie. Dit gaat over bijna 6.400 lampen en 450 kilometer aan kabels. Daarnaast wordt het baanstation en het hemelwaterafvoersysteem volledig gerenoveerd. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans. Dagelijks werken er zo’n 166 mensen aan de Zwanenburgbaan. 

Aangepast baangebruik 

De vliegtuigen die normaal starten of landen vanaf of op de Zwanenburgbaan maken in deze periode meer gebruik van de Buitenveldertbaan. Ook kan de Schiphol-Oostbaan worden gebruikt als landingsbaan en verplaatst een klein deel van de vluchten naar de Kaagbaan. 

De Zwanenburgbaan is normaal 's nachts af en toe in gebruik in zuidelijke richting, wanneer de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege kort nachtelijk baanonderhoud of wind- en weersomstandigheden. Het vliegverkeer zal indien noodzakelijk tijdens de onderhoudsperiode 's nachts gebruik maken van de Aalsmeerbaan als alternatief. 

Het uitgangspunt is dat de Aalsmeerbaan zo min mogelijk wordt ingezet in de nacht, alleen als dit echt niet anders kan. Hiervoor stelt Schiphol zo nodig het nachtelijke kort onderhoud aan de Kaagbaan uit naar een ander moment binnen dezelfde week. 

Werkzaamheden landingssysteem  

Tijdens en na het groot onderhoud vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het Instrument Landingssysteem (ILS) van de Zwanenburgbaan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Na afloop van het groot onderhoud – medio april – kan de Zwanenburgbaan weer worden ingezet als start- en landingsbaan, behalve bij slecht zicht. Dan kan er in de periode tot zes weken na afloop van het onderhoud (naar verwachting tot eind juni) niet geland worden vanuit het zuiden. 

Een aantal werkzaamheden aan het ILS, zoals metingen om de goede werking van het systeem te controleren, kan pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud is afgerond. Tijdens deze metingen op de baan en vanuit de lucht met een meetvliegtuig, is de baan niet beschikbaar voor het vliegverkeer. De metingen nemen per keer enkele uren in beslag en worden gepland overdag en in de nacht op een aantal dagen in mei. De exacte dagen en tijden worden vooraf bekend gemaakt. 

Bewoners met vragen 

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer en baangebruik tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. BAS geeft op hun website uitleg over het actuele baangebruik en operationele bijzonderheden en is het informatie- en meldingencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan 7 dagen per week (09.00-17.00 uur) via telefoonnummer 020-6015555 of door het raadplegen van de website.