18
juli
2012
|
12:00
Europe/Amsterdam

Zonnepanelen op Schiphol geplaatst

Onderzoek naar mogelijkheden opwekken groene energie met zonnepanelen

Amsterdam Airport Schiphol en technische dienstverlener Imtech hebben op Schiphol Noordwest in totaal 3.000 m2 aan zonnepanelen aangelegd. De test is bedoeld om te onderzoeken of er grootschalig, rendabel en structureel gebruik van zonne-energie op Schiphol mogelijk is.

theGROUNDS: innovaties voor een duurzame luchthaven

De pilot met zonnepanelen is ontwikkeld door theGROUNDS, een initiatief van Schiphol waar leidende bedrijven en kennisinstellingen samen innovatieve toepassingen ontwikkelen voor een duurzame luchthaven. theGROUNDS combineert nieuwe technologieën met inventieve business models. Het zonnepanelenveld, inclusief alle hieraan verbonden technische oplossingen, is aangelegd door Imtech.

Schiphol: klimaatneutraal eind 2012

De aanleg van zonnepanelen past bij de initiatieven om te komen tot een verantwoorde, zuinige en efficiënte energiehuishouding. Schiphol streeft er naar om eind 2012 klimaatneutraal te zijn voor haar eigen activiteiten en om in 2020 twintig procent van de eigen energiebehoefte zelf duurzaam op te wekken. In dat kader zijn op de daken van kantoorgebouwen Transport, het Schiphol Group hoofdkantoor en Vrachtgebouw 19 al eerder zonnecellen geplaatst. Naast energieopwekking werkt Schiphol hard aan het reduceren van energieverbruik waar mogelijk. Zo is onlangs een deel van de parkeergelegenheden en het terminalgebouw voorzien van LED-verlichting en wordt er al jaren gebruik gemaakt van koude- en warmte-opslag.

Imtech: visie op groene luchthavens

Technische dienstverlener Imtech is een Europese marktleider in luchthaventechnologie. 30% van de totale omzet van Imtech (2011: 5,1 miljard euro) is gebaseerd op groene technologie en technische duurzaamheids-oplossingen, zoals zonne-energie, energiebesparingen, thermische energie, biogas en energie uit afval. Imtech heeft in nauwe samenwerking met Amsterdam Airport Schiphol recent een innovatieve visie voor de groene luchthaven van de toekomst ontwikkeld.

De in gebruik genomen zonnepanelen leveren per jaar ruim 440.000 kilowattuur aan groene energie op. Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid elektriciteit die 120 huishoudens gemiddeld per jaar verbruiken.