05
april
2013
|
11:00
Europe/Amsterdam

Werkgelegenheid op Schiphol in 2012 opnieuw gestegen

In 2012 heeft de werkgelegenheid op de luchthaven Schiphol zich verder versterkt. Nadat de werkgelegenheid in 2011 voor het eerst sinds 2008 weer groeide met 4,1%, steeg de werkgelegenheid in 2012 verder met 2,8%. In totaal werkten er op 31 oktober 2012 64.061 personen op de luchthaven, 1.775 meer dan in 2011. Hiermee laat de ontwikkeling op Schiphol een beter beeld zien dan op landelijk niveau, waar de werkgelegenheid in 2012 steeg met 0,09%. Dit blijkt uit het Regioplan Beleidsonderzoek dat het ‘Overzicht werkgelegenheid luchthaven Schiphol’ jaarlijks publiceert in opdracht van Schiphol Group.

Ontwikkeling categorieën bedrijven

De werkgelegenheidsontwikkeling wordt in vier categorieën onderverdeeld. De groei was met 11,4% het sterkst bij de categorie ‘overige bedrijven’, gevolgd door een groei van 9% bij de categorie ‘bedrijven die goederen en diensten leveren aan passagiers en op Schiphol werkzame personen en/of bedrijven’. De werkgelegenheid bij de categorie ‘overheidsinstellingen’ groeide met 6,1%, nadat deze in 2011 nagenoeg gelijk was gebleven. De categorie ‘bedrijven die direct betrokken zijn bij het vervoer van goederen en passagiers’ liet een lichte krimp van 0,9% zien.

Ontwikkeling vacatures

De relatieve vraag naar personeel met een lager opleidingsniveau is in 2012 het sterkst gestegen, van 21,1% naar 31,6%. Het aantal vacatures in 2012 is iets afgenomen; in totaal waren er in oktober 2012 544 vacatures, tegenover 560 in dezelfde maand in 2011.

Woonplaats

Ten opzicht van vorig jaar is er weinig veranderd in de woonplaats van de werknemers op Schiphol.

92,8% van de Schipholmedewerkers woont in een van de vier Randstadprovincies: 58,9% woont in Noord-Holland 20,6% in Zuid-Holland, 7,2% in Flevoland, 6,1% in Utrecht en 7,2% elders in het land. Het aandeel werknemers dat in Amsterdam woonachtig is, kende de afgelopen tien jaar een neerwaartse trend die in 2012 tot stilstand is gekomen; het aandeel medewerkers uit Amsterdam laat in 2012 een lichte groei zien van 16,6% in 2011 naar 17,2%.