28
februari
2017
|
14:30
Europe/Amsterdam

Vijf vragen over de groei van Schiphol

Je hoort tegenwoordig regelmatig dat Schiphol de afgesproken grens van 500.000 vliegbewegingen bereikt. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? En wat is de rol van Schiphol in het toekennen van nieuwe vluchten aan luchtvaartmaatschappijen? We beantwoorden de vijf meest gestelde vragen.

1. Hoeveel mag Schiphol nog groeien?

In overleg met omwonenden, de Nederlandse luchtvaartsector en overheden hebben we afgesproken dat er maximaal 500.000 vluchten per jaar van en naar Schiphol mogen vliegen. Deze afspraak geldt tot en met 2020. We zitten niet ver van die grens af: in 2016 zijn er 479.000 zogenaamde ‘vliegbewegingen’ geweest. Voor de periode na 2020 willen wij nieuwe afspraken maken voor duurzame ontwikkeling, in balans met de omgeving.

2. Heeft Schiphol die groei voorzien?

We hebben in 2015 en 2016 een hele forse groei gehad. Luchtvaartmaatschappijen hebben zich de afgelopen jaren gerealiseerd dat de grens van 500.000 vliegbewegingen in 2020 snel dichterbij zou komen. Daarom zijn zij meer slots gaan aanvragen dan vooraf ingeschat. Daarnaast waren er ook goede marktomstandigheden, een lage olieprijs en een grote vlootcapaciteit bij luchtvaartmaatschappijen, waardoor de verwachte groei van 2018 en 2019 in wezen naar voren is gehaald.

3. Hoe kan een luchtvaartmaatschappij van/naar Schiphol vliegen?

Om van en naar Schiphol te vliegen dient een luchtvaartmaatschappij te beschikken over landingsrechten en beschikbare ruimte op Schiphol - een zogeheten slot. Slots worden toegekend door een onafhankelijke slotcoördinator op basis van internationale afspraken. Schiphol moet elke maatschappij die beschikt over slots faciliteren.

4. Ik lees dat Schiphol maatschappijen subsidieert om te vliegen van en naar Schiphol. Hoe zit dat dan?

Een goed netwerk van verbindingen is belangrijk voor Nederland. Niet alleen voor banen en economische groei, maar ook voor sociale en culturele ontwikkeling. Net als andere luchthavens wereldwijd, heeft Schiphol een incentive-programma om luchtvaartmaatschappijen tegemoet te komen in de kosten van het opstarten van een nieuwe bestemming. Iedere maatschappij, Nederlands of buitenlands kan daar, mits ze een nieuwe bestemming openen, en beschikken over landingsrechten en slots, aanspraak op maken. We mogen daar geen onderscheid in maken. De maatschappij krijgt vervolgens gedurende maximaal twee jaar een bijdrage per passagier en ondersteuning in hun marketingbudget. Het doel van dit programma is om het netwerk van Schiphol uit te breiden met nieuwe bestemmingen. Het gaat hier dus niet om het aantrekken van nieuwe luchtvaartmaatschappijen.

5. Dus Schiphol bepaalt niet wie er op Schiphol vliegt?

Een veel gehoorde misvatting is dat wij als luchthaven de keuze zouden kunnen maken welke luchtvaartmaatschappij wij toelaten op Schiphol en wie niet. Binnen de EU is er een vrije markt. Iedere Europese maatschappij mag binnen de Unie vliegen tussen twee bestemmingen. Met landen daarbuiten wordt door de overheid – en niet door Schiphol - onderhandeld over landingsrechten.