22
februari
2023
|
20:30
Europe/Amsterdam

Vermindering naar 460.000 vluchten per jaar noodzakelijke tussenstap

Schiphol ziet een vermindering van 500.000 naar 460.000 vluchten per jaar als noodzakelijke tussenstap. Dat heeft Schiphol kenbaar gemaakt in haar zienswijze over de 'Experimenteerregeling Schiphol'. Wel pleit Schiphol ervoor dat de overheid zo snel mogelijk start met een nieuw Luchthavenverkeersbesluit, met daarin perspectief voor zowel omwonenden als luchtvaartmaatschappijen.

Schiphol verbindt Nederland met de wereld. Dat is van ongelooflijke waarde voor onze welvaart en ons welzijn. Tegelijkertijd beseffen we dat luchtvaart ook invloed heeft op luchtkwaliteit, geluidsbelasting en klimaat. Wij zetten ons onverminderd in voor minder hinder en minder uitstoot. Om die belangen met elkaar te verenigen, is het belangrijk dat er op korte termijn een nieuw systeem komt dat omwonenden beschermt en perspectief en duidelijkheid biedt voor de luchtvaartsector. Een systeem waar nu bijna 10 jaar aan wordt gewerkt en waarvoor de Eerste en Tweede Kamer in 2016 al de voorwaarden hebben gecreëerd, maar dat tot nu toe nog niet is afgerond.

Schiphol vindt daarom dat er zo snel mogelijk gestart moet worden met een nieuw Luchthavenverkeersbesluit met daarin harde milieugrenzen. Milieugrenzen waarmee het voor de luchtvaartsector duidelijk is wat wel en niet kan. En waar ook ruimte is voor beloning binnen deze grenzen, wanneer luchtvaart bewezen stiller en schoner is.

Onze zienswijze is te downloaden aan de rechterzijde van deze pagina