24
mei
2016
|
15:32
Europe/Amsterdam

Verlaging maximale sta-tijd beveiligers Schiphol

Dit is een gezamenlijk persbericht van vakbonden CNV Vakmensen en De Unie Security, beveiligingsbedrijven G4S, I-SEC en Securitas en Amsterdam Airport Schiphol

Gistermiddag, 23 mei 2016, hebben de vakbonden CNV Vakmensen en De Unie Security, de beveiligingsbedrijven op Schiphol G4S, I-SEC en Securitas en Amsterdam Airport Schiphol in de werkgroep Statijden van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging afspraken gemaakt over een verlaging van de maximale sta-tijd voor beveiligingsmedewerkers op Schiphol. Dit naar aanleiding van constructief overleg en aanbevelingen van TNO over maximale sta-tijden. TNO heeft hier recent, op initiatief van CNV Vakmensen en De Unie Security, onderzoek naar gedaan.

Maximale sta-tijd 120 minuten per 1 september

Tijdens het overleg zijn concrete afspraken gemaakt over de invoering van een kortere sta-tijd bij de securitycontrole in de vertrekhallen 1, 2 en 3 per 1 september a.s. Conform het advies van TNO zal de maximale sta-tijd op deze locaties teruggebracht worden van 150 naar 120 minuten. Deze afspraak zorgt voor aanzienlijke extra werkgelegenheid op Schiphol. De beveiligingsbedrijven gaan de komende tijd aan de slag met het werven, selecteren en opleiden van extra securitymedewerkers. Omdat alle nieuwe beveiligers vooraf nog gescreend moeten worden, is de ingangsdatum gesteld op 1 september a.s.

Start pilots ‘effectieve pauzes’ en ‘verlichten staand werk’

In het overleg is ook overeenstemming bereikt over het starten van twee pilots op 6 juni a.s. De uitkomsten van deze pilots – uiterlijk per 1 september - worden meegenomen in de uiteindelijke afspraken over aanpassing van arbeidstijden.

TNO stelt dat pauzes van 15 minuten in combinatie met de huidige sta-tijden voor beveiligers bij de securitycontrole in de vertrekhallen 1, 2 en 3 te kort zijn om voldoende van het werk te herstellen. Met praktijkproeven wordt onderzocht wat daarvoor de meest effectieve pauze is, zowel qua pauze-duur als invulling van de pauzes.

TNO stelt dat de huidige totale sta-duur binnen één dienst kan leiden tot lichamelijke ongemakken bij de beveiligers securitycontrole in de vertrekhallen 1, 2 en 3. In een tweede pilot wordt beproefd welke maatregelen fysieke klachten kunnen voorkomen. Bij deze vertrekfilters zullen extra faciliteiten worden aangebracht om het staand werk te verlichten, bijvoorbeeld ergonomische matten, zit-stasteunen en het herinrichten van werkplekken.

TNO is wederom gevraagd de effecten van beide pilots objectief te meten.

Knelpunten op de werkplek aangepakt

Schiphol heeft de afgelopen tijd al diverse maatregelen getroffen op werkplekken van de beveiligers. Het ging hier om aanpassingen aan de temperatuur en verlichting.

Alle deelnemers aan het overleg vinden dat met deze afspraken de juiste stappen worden gezet in het verder verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de beveiligers op Schiphol.