17
december
2019
|
09:57
Europe/Amsterdam

Verkeer- en vervoercijfers november 2019

November is de eerste volledige maand van de winterdienstregeling. Er reisden 5,3 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol, een toename van +0,3% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit terwijl het aantal passagiersvluchten een krimp liet zien (-1,4%) ten opzichte van vorig jaar. Het aantal stoelen per vlucht lag in november gemiddeld iets hoger, wat de afname in het aantal passagiersvluchten compenseerde.

Vracht

Het aantal vrachtvluchten is met 95 afgenomen (-7,5%), ten opzichte van 1.275 vrachtvluchten in november vorig jaar. Het vervoerde tonnage is afgenomen met -5,4%. Deze afname is met name te zien bij de vrachttoestellen, de vracht in passagierstoestellen daalt minder hard.

Passagiersbestemmingen

In november reisden 3,7 miljoen passagiers van en naar Europese bestemmingen (+0,4%). Binnen Europa waren voornamelijk in Polen, Oostenrijk en Spanje de bestemmingen te vinden die aan populariteit blijven winnen. Het aantal passagiers naar Duitsland is gedaald (-2,9%) ten opzichte van vorig jaar. Ook het aantal passagiers van en naar het Verenigd Koninkrijk daalde (-1.1%).

Het aantal intercontinentale reizigers op Schiphol groeide licht (+0,8%) tot 1,6 miljoen. Het aantal passagiers naar Afrika en Azië daalde, maar dit is tenietgedaan door de overige continenten. De grootste daling daarbij was in Azië (-6,8%), ten gevolge van het wegvallen van Jet Airways. Het aantal passagiers naar het Midden-Oosten groeide fors (+13.9%), de groei in reizigers was groter dan de toename aan vluchten naar het Midden-Oosten (+3,0%).

Klik hier voor het totale overzicht van de verkeer- en vervoercijfers van november 2019.