13
april
2023
|
09:00
Europe/Amsterdam

Twee nieuwe leden benoemd in Raad van Commissarissen Royal Schiphol Group

Samenvatting

Medy van der Laan en Chris Figee treden toe tot de Raad van Commissarissen (RvC) van Royal Schiphol Group. De aandeelhouders van Schiphol Group hebben hiermee ingestemd op de aandeelhoudersvergadering van 11 april. Beide commissarissen zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

Medy van der Laan

Medy van der Laan 
Medy van der Laan is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarvoor was zij voorzitter van Energie-Nederland, de vereniging van de Nederlandse energiebedrijven en vervulde zij verschillende bestuurlijke en toezichthoudende rollen. Tevens was zij staatssecretaris. Van der Laan is verder op dit moment onder andere voorzitter van Stichting Nationaal Luister Onderzoek, voorzitter van de Stichting Berenschot Beheer en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Ook is zij lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en lid van de SER. 

Met haar brede ervaring binnen en buiten de publieke sector en met vraagstukken rondom duurzaamheid en energietransitie is Van der Laan een waardevolle toevoeging voor de RvC van Royal Schiphol Group. Ze vult een openstaande vacature in.

Chris Figee

Chris Figee 
Chris Figee is CFO en lid van de Raad van Bestuur bij KPN. Daarvoor was hij CFO en lid van de Raad van Bestuur bij a.s.r. verzekeringen. Figee heeft een ruime ervaring in de financiële sector en werkte bij verschillende organisaties. Figee is lid van het Economic Board Zuid-Holland en de Raad van Commissarissen van Azerion en de Raad van Toezicht van UNICEF Nederland. 

Figee's uitgebreide ervaring in financiële omgevingen, strategie en operationele processen zijn van toegevoegde waarde voor zijn rol in de RvC van Royal Schiphol Group. Hij volgt Robert Jan van de Kraats volgend jaar op als voorzitter van de Audit Commissie. Voor een goede overdracht is Van de Kraats na twee termijnen van vier jaar herbenoemd voor een periode van een jaar. 

Op 11 april is Mikael Olsson na twee termijnen in de RvC afgetreden. De RvC zoekt naar een opvolger.