17
mei
2016
|
13:09
Europe/Amsterdam

Statement Schiphol n.a.v. ultimatum FNV

Amsterdam Airport Schiphol (AAS) betreurt het dat de FNV heeft aangekondigd vanaf deze week collectieve acties te starten op de luchthaven Schiphol.

Schiphol is opdrachtgever van de beveiligingsbedrijven I-SEC, Securitas en G4S. Deze drie bedrijven zijn de werkgevers van de beveiligers die op de luchthaven de beveiligingstaken uitvoeren.

Volgens Schiphol zijn de aangekondigde acties volstrekt prematuur en ondermijnen deze het traject van constructief overleg dat nu loopt tussen de drie beveiligingsbedrijven, de vakbonden CNV, De Unie en FNV en Schiphol.

Schiphol en de beveiligingsbedrijven hebben de afgelopen weken meermalen aangegeven in beginsel positief te staan ten aanzien van de aanbevelingen uit het TNO rapport over een sta-tijd van maximaal 120 minuten bij de securityfilters 1, 2 en 3. De werkgroep Sta-tijden van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, waarin werkgevers, werknemers (vakbonden) en Schiphol zitting hebben, is al bezig te onderzoeken in hoeverre deze – en andere - aanbevelingen praktisch en haalbaar in te voeren zijn. Hierover moet in juni duidelijkheid zijn.

De suggestie van de FNV dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven niet bereid zijn tot het maken van concrete afspraken en partijen uitonderhandeld zijn is dus onjuist.

Schiphol heeft inmiddels diverse knelpunten opgelost als het gaat om de arbeidsomstandigheden bij de centrale security en in de vertreklounges. Zo zijn op locaties de temperatuur en verlichting aangepast. Knelpunten die minder eenvoudig aan te pakken zijn, worden op korte termijn samen met een gespecialiseerd bureau aangepakt.

Nu de FNV acties heeft aangekondigd heeft Schiphol de FNV laten weten zich het recht voor te behouden om, wanneer daar aanleiding toe is, de voorzieningenrechter te vragen om acties te verbieden.