26
augustus
2022
|
08:00
Europe/Amsterdam

Stap voor stap herstel na operationele verstoringen

Tussentijdse resultaten 2022 van Royal Schiphol Group

Samenvatting

Op de luchthavens van Royal Schiphol Group is sprake van een sterke groei van het aantal passagiers. Op Amsterdam Airport Schiphol groeide het aantal passagiers met 324% ten opzichte van de eerste helft van 2021. Voor alle Nederlandse luchthavens behorend tot de groep tezamen bedroeg de groei van het aantal passagiers 359%. Dit resulteerde in meer vliegbewegingen en betere financiële resultaten. Schiphol herstelt stap voor stap van operationele verstoringen die zich tijdens deze sterke groei voordeden. Sinds begin augustus is de dienstverlening aan passagiers veel betrouwbaarder. Schiphol heeft maatregelen in uitvoering en voorbereiding om de kwaliteit van de luchthaven structureel te verbeteren.

Het is fantastisch dat zoveel passagiers terug zijn na de opheffing van de reisbeperkingen in verband met COVID. Helaas heeft Schiphol in deze periode van stormachtige groei, net als andere luchthavens en luchtvaartmaatschappijen, te maken gehad met personeelstekorten. Dankzij de genomen maatregelen verbetert ons serviceniveau stap voor stap. De passagierservaring is de laatste weken veel betrouwbaarder geworden. Wij zullen onze operationele prestaties blijven verbeteren, investeren in onze infrastructuur en waar nodig wijzigingen aanbrengen in de aansturing van de luchthaven, met inbegrip van de arbeidsvoorwaarden en de sociale dialoog.

CEO Dick Benschop van Schiphol

Verkeer 
Het totaal aantal passagiers op de luchthavens van Royal Schiphol Group in Nederland is met 359% gestegen tot 27,3 miljoen (HJ 2021: 6,0 miljoen).

Passagiers (in miljoenen)

 

Amsterdam Airport Schiphol

Eindhoven Airport

Rotterdam The Hague Airport

Totaal

HJ 2022

23,8

2,7

0,8

27,3

HJ 2021

5,6

0,3

0,1

6,0

HJ 2020

13,1

1,1

0,3

14,5

HJ 2019

34,5

3,2

1,0

38,7

Er waren 189.506 vliegtuigbewegingen op Amsterdam Airport Schiphol. Dat is een stijging van 120% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021 (86.037 vliegbewegingen), maar nog altijd 22% minder dan in de eerste helft van 2019 (242.107 vliegbewegingen). Het vrachtvolume op Amsterdam Airport Schiphol daalde met 14% tot 0,7 miljoen ton.

Vliegtuigbewegingen

 

Amsterdam Airport Schiphol

Eindhoven Airport

Rotterdam The Hague Airport

Totaal

HJ 2022

189.506

18.314

6.413

214.233

HJ 2021

86.037

3.745

690

90.472

HJ 2020

115.952

8.338

2.514

126.804

HJ 2019

242.107

19.864

7.902

269.873

Financiële gegevens
Het onderliggende nettoresultaat over de eerste helft van 2022 kwam uit op een verlies van 
33 miljoen euro. Dit was een verlies van 257 miljoen euro in de eerste helft van 2021. Door het opnemen van de reële waardestijging op vastgoedbeleggingen, de reële waardestijging op de voor verkoop aangehouden activa (investering in Groupe ADP), de herwaardering van de financiële verplichting, verplichting tot inkoop van eigen aandelen en de ontvangen NOW-overheidssubsidies is het nettoresultaat gestegen tot een positief resultaat 65 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2022. In de eerste zes maanden van 2021 was dat een verlies van 140 miljoen euro.

Onderliggende resultaten

In miljoenen euro’s

HJ 2022

HJ 2021

Inkomsten

665

257

Onderliggende EBITDA

163

-131

Onderliggend bedrijfsresultaat

2

-276

Onderliggend nettoresultaat

-33

-257

Nettoresultaat

65

-140

Vooruitzichten voor 2022 
In de eerste helft van 2022 heeft Royal Schiphol Group een sterk herstel van het aantal passagiers gezien na de COVID-19 pandemie, en we verwachten dat deze trend zich in de rest van 2022 zal voortzetten. Een volledig herstel van het verkeer tot het niveau van vóór de pandemie blijft onzeker en is afhankelijk van de ontwikkeling van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande reisbeperkingen, operationele beperkingen in verband met het sterke herstel van de vraag, en - op middellange termijn - de aankondiging van de Nederlandse regering om het aantal vliegbewegingen op Schiphol vanaf november 2023 te beperken tot 440.000. Voor heel 2022 verwachten we dat het totale aantal passagiers op Schiphol tussen de 51 en 55 miljoen zal uitkomen. Het verwachte aantal vluchten voor het gehele jaar op Schiphol ligt tussen 392.000 en 413.000. De economische onzekerheid vanwege inflatie en een mogelijke recessie blijven voor de rest van 2022 bestaan.

Andere belangrijke ontwikkelingen in de eerste helft van 2022

 • Jaap Winter is in januari toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group. Op 12 april volgde hij Louise Gunning op als voorzitter.
 • Birgit Otto heeft de organisatie op 1 juni verlaten. Schiphol Group heeft besloten het aantal directieleden terug te brengen van vier naar drie. Als gevolg daarvan is Hanne Buis sinds 1 juni COO (in plaats van CPAO).
 • De geluidsmetingen in de omgeving van Schiphol zijn verbeterd. 41 meetposten rond Schiphol gebruiken een slimmer algoritme om geluid nauwkeuriger aan vluchten te koppelen. Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hebben een meerjarenprogramma voor het terugdringen van geluidsoverlast en het verbeteren van de leefomgeving rond Schiphol.
 • De Notifly-app van Schiphol voorspelt vliegverkeer op steeds meer locaties door toevoeging van een nieuwe voorspellingsmethode. Inwoners van het gebied tussen Den Haag, Utrecht en Alkmaar kunnen nu ook gebruik maken van Notifly.
 • Schiphol heeft van de Airports Council International (ACI) de 'Voice of the Customer'-erkenning gekregen. De ACI heeft deze erkenning verleend vanwege de inspanningen van Schiphol in 2021 om de belangen van passagiers zo goed mogelijk te behartigen.
 • Schiphol heeft aangekondigd dat het van plan is om twee TaxiBots, speciale sleepvoertuigen waarmee vliegtuigen duurzaam kunnen taxiën, aan te schaffen. Schiphol is daarmee de eerste luchthaven in Europa die TaxiBots gaat gebruiken. De investering maakt deel uit van het plan van Schiphol om de verduurzaming van de luchtvaart te versnellen en is een aanvulling op de investeringen waartoe de luchthaven eerder al besloot.
 • Per 1 april zijn de luchthavengelden met 9% gestegen. De nieuwe luchthavengelden stimuleren op verschillende manieren een duurzamere luchtvaartsector.
 • Schiphol voert samen met KLM Equipment Services een proef uit met nieuwe elektrische grondapparatuur voor de afhandeling van grote vliegtuigtypes, ook wel breedrompvliegtuigen genoemd. Deze proef zal de thans bestaande versie voor kleinere vliegtuigen verder ontwikkelen. De introductie van meer elektrische grondapparatuur is onderdeel van het duurzaamheidsprogramma van Schiphol.
 • De luchtvaartsector, de FNV (namens de vakbonden), de Nederlandse overheid en onderzoeksinstituten zijn een samenwerking gestart om de hoeveelheid ultrafijnstof te verminderen en de lokale luchtkwaliteit op Schiphol te verbeteren.
 • KLM Royal Dutch Airlines, Royal Schiphol Group, Airbus, Royal NLR en TU Delft gaan nauw samenwerken om de technologie te ontwikkelen die nodig is voor klimaatneutraal vliegen in 2050. Ter gelegenheid van de start van het gezamenlijke initiatief Flying Vision hebben de vijf partijen op maandag 11 april een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
 • Schiphol heeft meerdere maatregelen genomen om het hoge aantal reizigers dat in de zomer wordt verwacht, in goede banen te leiden. De luchthaven stelde nieuwe slotregels op voor start- en landingsrechten om ervoor te zorgen dat er minder vluchten vanaf Amsterdam Airport Schiphol zouden vertrekken, presenteerde het Actieplan Zomer 2022 met vier actielijnen (personeel werven, aantrekkelijk werk op Schiphol, passagiersstromen optimaliseren en de operatie maakbaar maken) en stelde per 7 juli een maximum aantal reizigers per dag vast.
 • Schiphol en vakbonden FNV en CNV hebben een uniek en ambitieus sociaal akkoord bereikt over betere arbeidsvoorwaarden. Het akkoord zorgt ervoor dat Schiphol een aantrekkelijke plek is om te werken in een krappe arbeidsmarkt. Het akkoord omvat twee toelagen voor werknemers.
 • In samenwerking met Luchtvaart Community Schiphol heeft Amsterdam Airport Schiphol twee banenmarkten georganiseerd voor het werven van nieuw personeel.
 • Het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd dat het ‘t aantal vluchten van en naar Schiphol wil terugbrengen van 500.000 naar 440.000. Het kabinet heeft ook aangegeven dat het niet verwacht vóór 2024 een besluit te nemen over de opening van Lelystad Airport.
 • Op 20 juli heeft S&P de rating van Royal Schiphol Group verlaagd naar 'A-/A-2', met een stabiel perspectief. Volgens S&P kan het voornemen van de Nederlandse regering om het aantal vliegbewegingen op Amsterdam Airport Schiphol terug te brengen van 500.000 naar 440.000 per jaar een belemmering vormen voor de groeivooruitzichten van de luchthaven en haar concurrentiepositie als hub vanaf 2023.

Het volledige bericht is aan de rechter zijde van deze pagina te downloaden.