15
februari
2013
|
08:00
Europe/Amsterdam

Solide resultaten Schiphol Group

Nieuwe investeringen voor grotere toekomstbestendigheid

 • Netto-omzet stijgt met 5,8% naar 1.353 miljoen euro (2011: 1.278 miljoen euro);
 • EBITDA neemt toe met 4,4% tot 534 miljoen euro (2011: 512 miljoen euro);
 • Exploitatieresultaat daalt met 2,5% naar 296 miljoen euro (2011: 304 miljoen euro);
 • Het nettoresultaat is 199 miljoen euro (2011: 194 miljoen euro); een stijging van 2,2%;
 • Rendement op eigen vermogen (ROE) is met 6,2% stabiel gebleven (2011: 6,2%).

Belangrijkste ontwikkelingen:

 • Het aantal passagiers op Amsterdam Airport Schiphol is in 2012 gestegen met 2,6% naar een recordhoogte van 51,0 miljoen. Het aantal vliegbewegingen steeg met 0,8% naar 423.407. Vracht laat een daling zien van 2,6% tot 1.483.448 ton. Het aantal bestemmingen is toegenomen naar 317 (2011: 313), waarvan 293 voor passagiers (8 meer dan vorig jaar).
 • Operationeel was 2012 een goed jaar: de punctualiteit ging omhoog, de performance van de bagagesystemen was uitstekend, en het kwaliteitsoordeel van de reizigers over Schiphol nog nooit eerder zo hoog.
 • De werkgelegenheid op de luchthaven Schiphol is gegroeid naar ruim 64.000 banen. Het aantal bedrijven dat is gevestigd op Schiphol is met ongeveer vijfhonderd vrijwel stabiel gebleven.
 • De bestedingen in de winkels achter de paspoortcontrole zijn gestegen met 7,3% naar 16,69 euro per vertrekkende passagier; dit is met name te danken aan de grootschalige renovatie van een aantal winkelgebieden en de aanpassingen in het winkelassortiment (vooral meer luxe- en merkartikelen).
 • Moeilijke marktomstandigheden in vastgoed waren ook merkbaar op de luchthaven Schiphol, maar op andere Schiphol Group locaties waren de gevolgen groter. Op Schiphol steeg de bezettingsgraad zelfs nog dankzij een aantal nieuwe huurders. Met name door de waardeverminderingen op het vastgoed in Italië en de ongerealiseerde waardeverandering van andere vastgoedbeleggingen op Schiphol, daalt het exploitatieresultaat van de business area Real Estate naar 23 miljoen euro in 2012 (was 72 miljoen euro in 2011).
 • Vooral de buitenlandse participaties in luchthavens dragen aanzienlijk bij aan het resultaat van Schiphol Group; het resultaat uit geassocieerde deelnemingen is gestegen naar 45 miljoen euro in 2012 (36 miljoen euro in 2011).
 • Schiphol treft voorbereidingen om in de toekomst centrale security in het non-Schengengebied mogelijk te maken, ter vervanging van security aan individuele gates. Een centrale security garandeert een veel efficiënter proces, een betere benutting van de boarding lounge en de gatecapaciteit, en meer comfort voor de reiziger. De luchthaven anticipeert hiermee op nieuwe wet- en regelgeving op securitygebied. Dit is een grootschalig en meerjarig project waarbij allerlei aanpassingen nodig zijn in de bestaande terminal. Zo zal op de E-, F- en G-pier een extra verdieping worden gebouwd. Naar verwachting zal medio 2015 dit investeringsprogramma van ongeveer 350 miljoen euro zijn afgerond.

Reactie van Jos Nijhuis, president-directeur Schiphol Group:

“Het hart van onze Mainport – het netwerk van verbindingen – is verder versterkt, terwijl Schiphol eveneens een recordaantal reizigers mocht verwelkomen. In onzekere tijden wil Schiphol een economische motor van Nederland blijven. Daarom ben ik blij met het solide resultaat dat we in 2012 hebben geboekt. Van dat resultaat gaat ongeveer de helft naar onze aandeelhouders en de andere helft stelt ons in staat om te investeren in onze Mainport. Dat laatste is nodig om capaciteit en kwaliteit van de Mainport op peil te houden zodat we ook in de toekomst de reizigers en airlines optimaal kunnen blijven bedienen. Dit jaar beginnen we met de eerste fase van ons Masterplan: de overschakeling naar centrale security op de gehele luchthaven. Daarmee waarborgen we op langere termijn een comfortabele reis en een efficiënt reisproces.”