26
augustus
2016
|
08:00
Europe/Amsterdam

Snelle passagiersgroei noodzaakt forse investeringen

Halfjaarbericht 2016 Schiphol Group

Schiphol Group publiceert vandaag, 26 augustus 2016, haar halfjaarcijfers. De netto-omzet in het eerste half jaar 2016 is met 687 miljoen euro vergelijkbaar met dezelfde periode in 2015 (HJ 2015: 684 miljoen euro). De invloed van de gestegen passagiersaantallen (+9,9% op Amsterdam Airport Schiphol) op de netto-omzet wordt gecompenseerd door een daling in de havengeldtarieven met 11,6% per 1 april 2016. De overige opbrengsten en de waardeveranderingen uit vastgoed dalen van 84 miljoen euro in HJ 2015 naar 15 miljoeneuro in HJ 2016. De daling in overige opbrengsten wordt veroorzaakt door het eenmalig resultaat van 50 miljoen euro in 2015 uit de verkoop van een belang van 60% in Schiphol Airport Retail (hierna SAR). De waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille leidt tot een positief effect van 15 miljoen euro (HJ 2015: 34miljoen euro). De bedrijfslasten stijgen met 2,6% tot 412 miljoen euro. Deze stijging houdt verband met de forse groei van het aantal passagiers en de benodigde operationele maatregelen om deze groei in goede banen te leiden. De afschrijvingen stijgen met 13,6% van 103 miljoen euro naar 118 miljoen euro door de oplevering van een aantal grote projecten. In lijn met de afgegeven verwachting en bovengenoemde ontwikkelingen is het netto resultaat over het eerste halfjaar 2016 met 40,6% gedaald en bedraagt 121 miljoen euro (HJ 2015: 203 miljoen euro).

Jos Nijhuis, President-directeur van Schiphol Group: "De snelle groei van het aantal passagiers tot ruim 63 miljoen dit jaar toont de kracht van de Mainport Schiphol. Behoud van deze positie is echter niet vanzelfsprekend. Het geopolitieke en economische klimaat is onzeker en de concurrentie zit niet stil. Door de snelle groei van het aantal passagiers bereikt Schiphol de grenzen van haar capaciteit en staat de kwaliteit onder druk. Helaas is dit soms merkbaar voor passagiers. Om in de toekomst optimale service aan passagiers en luchtvaartmaatschappijen te kunnen blijven leveren en onze positie te kunnen behouden voeren wij investeringen in capaciteit, kwaliteit en bereikbaarheid fors op. Het investeringsniveau neemt hierdoor in de komende jaren toe van gemiddeld 400 miljoen euro naar 600 miljoen euro per jaar.”

Belangrijkste ontwikkelingen

• Het passagiersvolume op Amsterdam Airport Schiphol stijgt met 9,9% naar 29,7 miljoen passagiers. Het aantal vliegtuigbewegingen op Amsterdam Airport Schiphol stijgt met 5,9% naar 228.630. Het vrachtvolume laat een stijging zien van 1,6% tot 796.801 ton.

• Schiphol is de nummer twee hub-luchthaven van de wereld op basis van het 'Connectivity Report 2016' opgesteld door SEO in opdracht van Airports Council International.

• In maart 2016 hebben de aandeelhouders van Schiphol Group ingestemd met de ontwikkeling van onder andere een nieuwe terminal en pier op Schiphol. Dit 'A-gebied' vormt het fundament voor de capaciteitsgroei van Schiphol voor de langere termijn.

• De gemiddelde retailbesteding per vertrekkende passagier in de winkels achter de securitycontrole op Amsterdam Airport Schiphol is gedaald van 14,66 euro naar 13,70 euro (-6,5%). De gemiddelde horecabesteding per vertrekkende passagier is gestegen van 5,59 euro naar 5,91 euro (+5,8%).

• Op 1 juli 2016 is de vernieuwde Lounge 2 officieel geopend.

• In april 2016 is op P3 een nieuwe parkeergarage met 2.650 plaatsen voor lang parkeren geopend. De garage is voor 90% uit herbruikbaar staal en beton gebouwd en heeft zonnecellen en ledverlichting.

• De bezettingsgraad van de totale vastgoedportefeuille van Schiphol bedraagt 87,3% per 30 juni 2016 (HJ2015: 88,2%).

• In juni 2016 heeft Lelystad Airport de contracten getekend voor de bouw van een nieuwe terminal en de integrale dienstverlening. Begin 2017 zal worden gestart met de bouw. Naar verwachting zullen in 2018, conform afgegeven planning, de eerste passagiers vanaf deze nieuwe leisure luchthaven vertrekken.

Voor het volledige bericht Halfjaarresultaat Schiphol Group zie PDF.