25
mei
2023
|
16:04
Europe/Amsterdam

Schone stap vooruit met Airport-hotel shuttle op Schiphol

Schone Airport-hotel shuttlebussen die af en aan rijden vanaf een nieuw busstation, dat dichtbij de aankomstpassage op Schiphol ligt. Dat is het vooruitzicht dat KHN-Haarlemmermeer, Amsterdam Airport Schiphol en gemeente Haarlemmermeer vandaag presenteren met de Airport-hotel shuttle. De drie partijen zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe vorm van vervoer een belangrijke bijdrage levert aan de service voor reizigers en hotelgasten, de leefbaarheid in de omgeving en de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 in Haarlemmermeer. 

Uit de eerdere samenwerking tussen de partijen is duidelijk geworden dat een schoon, gezamenlijk bussysteem haalbaar is. Nu gaan gemeente Haarlemmermeer, KHN-Haarlemmermeer en Amsterdam Airport Schiphol vervolgonderzoek doen, financiering regelen en het (technisch) invoeren van het systeem precies uitwerken. De airport hotels rond Schiphol verzorgen en beheren daarbij niet meer zelfstandig een eigen shuttledienst, maar ze voeren deze samen uit. Amsterdam Airport Schiphol ondersteunt deze shuttledienst met een busstation. Momenteel zijn er 28 hotels bij de Airport-hotel shuttle aangesloten. 

Aantrekkelijk 
Het nieuwe busstation bij de aankomstpassage op Schiphol is uitsluitend toegankelijk voor Airport-hotel shuttlebussen die bij het nieuwe zero emission Schiphol hotel shuttle-systeem zijn aangesloten. Bussen die nog niet aan het systeem meedoen, krijgen 200 meter verderop een in- en uitstapplaats toegewezen. Op die manier is het voor de hotelshuttlebussen aantrekkelijk om tot het zero emissiesysteem toe te treden. 

De overeenkomst die de drie partijen hebben gesloten, vervangt het huidige concessiesysteem voor Airport-hotel shuttlebussen door een nieuw systeem, gebaseerd op het beleid van Schiphol om in 2030 een uitstootvrije luchthaven te zijn. Een shuttlesysteem als dit levert ook een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de stikstofuitstoot. Bovendien zorgt het voor minder verbruik van fossiele brandstoffen en verhoogt het de leefbaarheid in de omgeving. 

Goede verbinding 
 

De realisatie van de Airport-hotel shuttlebus komt hiermee een stap dichterbij. Deze unieke samenwerking tussen de hotels, Schiphol en de gemeente zal naast het verhogen van de serviceverlening bijdragen aan een schoner milieu. Daarmee maakt het een  enorme impact.

John Nieuwland, voorzitter KHN-Haarlemmermeer

Met dit nieuwe systeem hebben we 24 uur per dag, 7 dagen per week een goede verbinding tussen de hotels en de luchthaven. Overzichtelijk, makkelijk en snel voor passagiers die op Schiphol aankomen. Wanneer dit systeem is gerealiseerd kunnen we naar verwachting dagelijks 1.000 vervuilende kilometers besparen. Dat levert een goede bijdrage aan de lokale luchtkwaliteit en het omlaag brengen van uitstoot.

Patricia Vitalis, Directeur Airport Operations en Aviation Partnerships bij Royal Schiphol Group

De Airport-hotel shuttlebus is een waardevolle stap op weg naar meer leefbaarheid en minder CO2-uitstoot in onze gemeente. Met dit initiatief banen we ons met de bus een weg naar een schonere toekomst.

Marja Ruigrok, wethouder Economische Zaken gemeente Haarlemmermeer