28
september
2018
|
08:56
Europe/Amsterdam

Schiphol vernieuwt de informatievoorziening in de terminal

Reactie Schiphol n.a.v. mediaberichten

Schiphol zet in 2019 nieuwe communicatiekanalen in om de reiziger in de terminal nog beter te helpen bij vragen of problemen. Uitgangspunt is dat informatie beschikbaar moet zijn via het voorkeurskanaal en op de gewenste locatie van de reiziger. Uit klantonderzoek van Schiphol blijkt dat reizigers meer gebruik willen maken van online kanalen en chat om aan informatie te komen. Zij willen daarnaast wel de mogelijkheid houden om via persoonlijk contact een vraag te stellen.

Vanaf begin volgend jaar kunnen reizigers op Schiphol 24 uur per dag contact opnemen met een medewerker van Schiphol via telefoon, Whatsapp, chat en 16 selfservicepunten in de terminals. Indien nodig komt bij complexe vragen of problemen daarna een mobiele assistent naar de reiziger toe om deze ter plekke te helpen.

Reizigers geven aan dat zij onafhankelijk van hun locatie met Schiphol willen communiceren. Dit blijkt ook in de praktijk: reizigers maken steeds minder gebruik van de vaste zeven Inlichtingenbalies in de terminals. Schiphol heeft daarom besloten om vanaf april 2019 deze balies gefaseerd te sluiten. De functie van de balies wordt in de loop van 2019 overgenomen door de nieuwe 24-uurs informatiediensten.

Schiphol is als opdrachtgever in overleg met Vebego, de werkgever van de Inlichtingenmedewerkers, over de gevolgen van dit besluit voor deze medewerkers. Vebego streeft ernaar om, samen met Schiphol, de medewerkers van werk naar werk te begeleiden, waarbij ook gekeken zal worden naar beschikbare arbeidsplaatsen bij Schiphol Group en haar partners op de luchthaven. Schiphol is met Vebego afspraken aan het maken dat, mocht dat om wat voor reden niet lukken, wij ons samen inzetten om voor de medewerkers een andere passende oplossing te bieden.