20
april
2020
|
08:29
Europe/Amsterdam

Schiphol past bouwplanning aan vanwege coronacrisis

Samenvatting

COVID-19 zorgt voor een unieke situatie wereldwijd, in Nederland, in de luchtvaartsector en daarmee ook op Schiphol. Deze situatie heeft ook impact op de timing van bouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden op de luchthaven. Enerzijds biedt de terugval van het aantal vliegtuigbewegingen en passagiers meer tijd en ruimte in de terminal, op het platform en rijbaanstelsel om onderhoud en projecten efficiënter uit te kunnen voeren. Anderzijds is ook Schiphol gehouden tot kostenreductie en dient er sprake te zijn van een goede balans tussen investeren in deze periode en de toekomstige capaciteitsbehoefte. Het scenario “Kern-Schiphol” heeft ertoe geleid dat nu circa 180 mogelijkheden zijn gevonden om in een periode van twee maanden onderhoud en delen van projecten sneller en efficiënter te kunnen uitvoeren.

Nu Schiphol tot Kern-Schiphol is teruggebracht, is een groot gedeelte van de luchthaven niet in gebruik. Dat biedt kansen om werkzaamheden versneld uit te voeren, omdat er nu ook overdag gewerkt kan worden zonder reizigers te hinderen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • geplande onderhoudswerkzaamheden aan de voorrijweg (Ceintuurbaan). De werkzaamheden met (grote) impact op verkeersstromen op Schiphol worden momenteel al uitgevoerd in plaats van in het najaar. Dit is in mei gereed, in het najaar zijn er nog slechts afrondende werkzaamheden die geen verkeershinder veroorzaken;
  • in Vertrek 4 gaat het aantal securitylanes van vijf naar zes en tegelijkertijd worden alle lanes voorzien van nieuwe CT-scans. Oorspronkelijk zou dit project rond september compleet worden afgerond, maar nu is dat medio mei al het geval;
  • de onderhoudswerkzaamheden aan de drinkwaterleiding in Vertrek & Lounge 3 voert Schiphol versneld uit. Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk de hele drinkwatervoorziening in dat gebied tijdelijk af te sluiten. In deze periode kan de luchthaven dit uitvoeren met beperkte overlast voor reizigers;
  • Onderhoud aan drie vliegtuigopstelplaatsen, waar opnieuw beton gestort wordt.

Voortgang bouw nieuwe pier en terminal
De bouw van de nieuwe pier is volop in uitvoering en blijft doorgaan. Voor de nieuwe terminal wordt de lopende aanbestedingsprocedure in tijd gefaseerd. De oorspronkelijke gunningsdatum van juni 2020 zal verzet worden naar een latere datum. Hiernaast worden verschillende scenario’s uitgewerkt wat betreft de impact van COVID-19.

Herontwikkeling Vertrek 1 & Lounge 1
In Vertrek 1 wordt gewerkt aan meer ruimte voor check-in en security. Deze werkzaamheden zijn in een ver gevorderd stadium. Vertrek 1 zal begin 2021 volledig zijn afgerond. De eerste nieuwe securitylanes worden in de tweede helft van 2020 in gebruik genomen. Op dit moment wordt er ook nog steeds gewerkt aan het ontwerp van Lounge 1 en dat wordt dit jaar ook afgerond. De timing van de bouw- en verbouw van Lounge 1 wordt nader onderzocht aan de hand van herstelscenario’s- en prognoses van de luchtvaart.

Voltooiing dubbele rijbaanstelsel
Behalve op rijbaan Quebec ligt er rond het terminalcomplex een structuur van dubbele rijbanen voor taxiënde vliegtuigen. Door de aanleg van een tweede viaduct over de snelweg A4 wordt Quebec ook een dubbele rijbaan. Deze voltooiing wordt in fases uitgevoerd. De eerste fase, een tweede viaduct aanleggen, wordt volgens planning uitgevoerd. De werkzaamheden voor de volgende fases worden vertraagd.

Zoals eerder aangegeven zal de COVID19-pandemie voor een nog onbekende periode een ongunstig effect hebben op de passagiersvraag naar vliegreizen via Royal Schiphol Group’s luchthavens. Het is niet ondenkbaar dat het enkele jaren gaat duren voordat het aantal passagiers en vliegtuigbewegingen terug op het niveau van voor de COVID19-crisis is.