14
maart
2019
|
15:05
Europe/Amsterdam

Schiphol ontvangt certificaat voor CO2-neutrale bedrijfsvoering

Amsterdam Airport Schiphol heeft voor het zesde jaar op rij het hoogst haalbare niveau binnen de CO2-benchmark van de brancheorganisatie Airports Council International (ACI) behaald. Schiphol ontvangt het certificaat voor CO2-neutraliteit vanwege “de exceptionele inspanningen in de omgang met, het verminderen en het neutraliseren van alle eigen CO2-uitstoot op de luchthaven”.

Uitstootvrij in 2030

Schiphol zet zich in om de luchtvaart en haar luchthavens te verduurzamen. Schiphol wil in 2030 de meest duurzame luchthaven zijn. Alle Nederlandse luchthavens van Royal Schiphol Group hebben daarnaast de ambitie om in 2030 geen emissies meer uit te stoten voor de eigen activiteiten. Dat staat in het actieplan ‘Slim & Duurzaam’ dat de luchtvaartsector in oktober presenteerde. Onder meer via Slim & Duurzaam werkt Schiphol actief samen met haar sectorpartners om emissies van luchtvaart te reduceren.

Voor het reduceren van de CO2-uitstoot investeert Schiphol onder andere in elektrisch vervoer op en rond de luchthaven en elektrisch grondmaterieel. Zo rijdt van en naar Schiphol de grootste Europese vloot aan elektrische bussen. Op het platform van Schiphol rijden elektrische bussen. De inzet van deze bussen heeft in 3,5 jaar geleid tot 1.743 ton vermeden emissies. Ook wordt er op Schiphol gebruik gemaakt van elektrische ‘ground power units’, die vliegtuigen op de grond voorzien van energie, elektrische pushback trucks en door zonnestroom aangedreven vliegtuigtrappen.

De energie die Schiphol gebruikt is volledig door Nederlandse wind opgewekte elektriciteit. Dit leidt jaarlijks tot ca 114.400 ton vermeden CO2-uitstoot. Er wordt tevens energie opgewekt met zonnepanelen op het luchthaventerrein. Het dak van de nieuwe pier wordt bedekt met 5.000 vierkante meter zonnepanelen. Een deel van het gas wordt groen ingekocht, wat leidt tot 2.600 ton vermeden CO2 op jaarbasis. Het gasgebruik wordt gereduceerd door initiatieven zoals warmte-koudeopslag. De resterende emissies compenseert Schiphol.

In 2018 was de CO2-uitstoot per passagier 0,48 kg. Dat is bijna 70% minder dan in 2017. Verder daalde het totale energieverbruik van Schiphol in 2018 met 4,5%, terwijl het aantal passagiers steeg met 3,7%.

Hoogste internationale niveau

Schiphol heeft niveau 3+ in de Airport Carbon Accreditation benchmark van de ACI. Dit is het hoogste niveau. Met deze benchmark maakt ACI inzichtelijk hoe en in welke mate luchthavens wereldwijd hun CO2-uitstoot reduceren.