23
september
2021
|
15:03
Europe/Amsterdam

Schiphol neemt deel flexwerkers in vaste dienst

Schiphol gaat ongeveer 75 Passenger Assistant posities, onderdeel van Airport Operations, omzetten van flex naar vast. Momenteel worden deze plekken ingevuld via een uitzendbureau. Schiphol doet dit, omdat de luchthaven steeds kritischer kijkt of werkzaamheden die  flexwerkers uitvoeren, kunnen worden aangemerkt als vast werk. De directie van Schiphol heeft dit ook toegezegd aan vakbonden. 

Tegelijk met het in dienst nemen van de 75 Passenger Assistants start Schiphol een aanbesteding voor het contract voor uitzendkrachten, omdat het huidige contract afloopt en flexwerk deels belangrijk zal blijven op de luchthaven. 

Op Schiphol werken Schiphol-medewerkers in vaste dienst en flexibele arbeidskrachten met een contract bij een uitzendbureau samen om reizigers iedere dag een goede reis te bieden. De bijdrage van flexwerkers is en blijft van groot belang op de luchthaven. Zij zijn er wanneer het nodig is. Het werkaanbod is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de pieken en dalen in het vliegverkeer en seizoensinvloeden. Tegelijk kunnen een aantal structurele werkzaamheden als vast werk aangemerkt worden. Dat structurele werk wil Schiphol zoveel mogelijk door medewerkers in vaste dienst laten uitvoeren. 

Van flex naar vast in fasen 

Vanwege de COVID-19 pandemie is het aantal reizigers fors gedaald. Schiphol verwacht niet voor 2024 op het oude niveau van 2019 te zitten en de wijze waarop luchtvaart herstelt zal niet volledig voorspelbaar zijn. Dat betekent dat het werkaanbod meebeweegt met het wisselende aantal passagiers. Rekening houdend met deze onzekerheid, gaat Schiphol wel alvast aan de slag om flexwerkers die structureel werk uitvoeren in dienst te nemen.

Dit gebeurt gefaseerd, zodat de bedrijfsvoering aansluit bij het herstel. In de eerste fase richt Schiphol zich op het werven en aannemen van Passenger Assistants. Het streven is om in maart 2022 ongeveer 75 Passenger Assistants in dienst te hebben. 

Aanbesteding Uitzendkrachten 

Naast het streven om structurele werkzaamheden steeds meer uit te laten voeren door medewerkers in vaste dienst, blijft de inzet van gekwalificeerde flexwerkers ook in de toekomst nodig. Schiphol blijft in haar bedrijfsvoering tenslotte te maken krijgen met pieken en dalen in het aantal passagiers en diens bagage. Daarnaast worden op het Schiphol-terrein veel onderhoudswerkzaamheden en bouwprojecten uitgevoerd die voor meerdere afdelingen een dagelijks wisselend werkaanbod tot gevolg hebben. Omdat de huidige uitzendcontracten aflopen, wordt parallel aan het in dienst nemen van nieuwe Schiphol-medewerkers een contract voor uitzendkrachten aanbesteed. We streven ernaar om medio 2022 ook een nieuw contract voor uitzendkrachten te hebben voor de medewerkers die op flexibele basis werken voor Schiphol.