01
december
2017
|
10:56
Europe/Amsterdam

Schiphol in de Bosatlas van de Veiligheid

Samenvatting

Gisteren verscheen de Bosatlas van de Veiligheid. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje Veldhoven kreeg een exemplaar aangeboden. De atlas toont in 10 hoofdstukken de essentie van alles wat in Nederland speelt rond het thema veiligheid aan de hand van kaarten, infographics en schitterende luchtfoto’s. Aan de orde komen onder andere persoonlijke veiligheid, waterveiligheid, cybercriminaliteit en internationaal terrorisme. In de bosatlas staat ook een infographic over de veiligheid op Schiphol.

De infographic geeft informatie over hoe Schiphol de veiligheid op de luchthaven waarborgt. Zo zijn bijvoorbeeld de procedures bij winterse neerslag en het werk van de Bird Controller in de afbeelding opgenomen.

In de Bostlas van de Veiligheid mag Schiphol natuurlijk niet ontbreken, aangezien veiligheid voor Schiphol op nummer één staat. We zetten ons samen met alle partners op Schiphol 24/7 in om onze reizigers een veilige en zorgeloze vlucht te bieden. Daarom ben ik blij dat Schiphol in de atlas staat met een mooi overzicht van de belangrijkste veiligheidsfeiten.
Wilma van Dijk, directeur Safety, Security & Environment

Breed overzicht over veiligheid
De Bosatlas van de veiligheid gaat over de bescherming van mensen tegen gevaren als geweld, ongevallen, rampen en incidenten. Denk aan ongelukken in en om het huis, pesterijen op school, verkeersongelukken, milieuvervuiling, voedselvergiftigingen, kleine en grote criminaliteit, infectieziekten en besmettingen, oorlogsgeweld. Maar ook het hedendaagse religieus terrorisme en de opkomst van cybercriminaliteit hebben een plek in de atlas.

De Bosatlas van de veiligheid is bestemd voor een breed publiek en verkrijgbaar bij de boekhandel. Daarnaast krijgen alle scholen voor voortgezet onderwijs en alle beroepsopleidingen voor veiligheidskunde in Nederland in het voorjaar van 2018 een set atlassen met lespakket aangeboden door enkele overheidsinstellingen en bedrijven.

De Bosatlas van de veiligheid
Verkrijgbaar vanaf 30 november, verkoopprijs € 29,95
www.bosatlasveiligheid.nl