31
mei
2011
|
15:00
Europe/Amsterdam

Schiphol houdt tarieven gelijk

Lawaaiige vliegtuigen zwaarder belast

Schiphol Group heeft besloten de havengelden per 1 november 2011 gemiddeld op hetzelfde niveau te houden. Havengelden zijn vliegtuig-, passagiers- en beveiligingsgerelateerde tarieven die Schiphol bij de luchtvaartmaatschappijen in rekening brengt.

Met ingang van 1 november blijft het totale tarief per OD- en per transferpassagier (de Passenger Service Charge en de Security Charge) gelijk aan het huidige tarief (respectievelijk totaal 27,20 euro en 13,20 euro). Voor wat betreft de start- en landingsgelden zal er sprake zijn van een tariefsverhoging voor relatief lawaaiige toestellen en een tariefsverlaging voor relatief stille toestellen.

Bij het besluit is - na overleg met de luchtvaartmaatschappijen - meegewogen dat het herstel in de ontwikkelingen van verkeer en vervoer het mogelijk maakt de tarieven gelijk te houden.

Schiphol heeft de afgelopen jaren structureel circa EUR 1 miljoen per dag geïnvesteerd in de kwaliteit en capaciteit van de luchthaveninfrastructuur, waaronder het nieuwe bagagesysteem. In het licht van deze investeringen is de directie van Schiphol Group voornemens de tarieven per april 2012 met circa 4% en per april 2013 met circa 2% te verhogen, uitgaande van de huidige verkeers- en vervoersprognoses.