04
oktober
2023
|
09:00
Europe/Amsterdam

Schiphol, FNV en CNV akkoord over toeslag personeel en structureel verbeteren kwaliteit van werk

Royal Schiphol Group, FNV en CNV zijn een vervolg op het sociaal akkoord voor medewerkers op de luchthaven overeengekomen. Met dit akkoord blijft Schiphol een aantrekkelijke plek om te werken en wordt de kwaliteit van werk structureel verder verbeterd. Het akkoord bestaat uit twee onderdelen: enerzijds het verlengen en vervolgens afbouwen van de arbeidsmarkttoeslag en anderzijds structurele acties en afspraken over werk op Schiphol. Het akkoord wordt door de vakbonden voorgelegd aan hun leden.

Alle medewerkers op Schiphol zijn ongelofelijk belangrijk om reizigers een fijne ervaring te bieden. Wij vinden dat iedereen op Schiphol een leefbaar loon moet kunnen verdienen en dat Schiphol een plezierige en inspirerende plek moet zijn om te werken. Goede arbeidsvoorwaarden en gezonde en veilige arbeidsomstandigheden horen daarbij. Dit akkoord levert daar een belangrijke bijdrage aan.

Esmé Valk, HR Directeur bij Royal Schiphol Group

Arbeidsmarkttoeslag  

De arbeidsmarkttoeslag, die Schiphol betaalt boven op de salarissen van medewerkers die werken in opdracht van Schiphol op de luchthaven, wordt verlengd tot en met 31 december 2024. Medewerkers in de beveiliging, schoonmaak, het begeleiden van mensen met beperkte mobiliteit en in het besloten busvervoer houden het komende jaar, tot 1 september 2024, de toeslag van € 1,40 bruto per gewerkt uur. Dit komt neer op ongeveer € 200 per maand bij een fulltimebaan. Van 1 september 2024 tot en met 31 december 2024 blijft een arbeidsmarkttoeslag van € 0,70 gelden, voordat de toeslag definitief beëindigd wordt.  

De toeslag kent een einde waarbij rekening is gehouden met loonafspraken voor medewerkers in CAO's, waarmee de ontwikkeling van salarissen het bedrag dat Schiphol betaalt gaat inlopen. Door het inlopen in de CAO’s wordt zeker gesteld dat deze medewerkers er in ieder geval niet op achteruit gaan, ten opzichte van de huidige situatie.  

Arbeidsomstandigheden structureel verbeteren 

Schiphol, FNV en CNV hebben daarnaast afspraken gemaakt om de arbeidsomstandigheden structureel te blijven verbeteren. De afspraken om kwaliteit van werk te verbeteren op Schiphol, worden verankerd in principes voor samenwerking en een gedragscode voor leveranciers, die gelden tussen Schiphol en werkgevers. Die gaan bijvoorbeeld over het feit dat woon-werkverkeer een medewerker geen geld mag kosten, maar bieden ook de mogelijkheid om bij arbeidsintensief werk in een aanbesteding minimumeisen of gunningscriteria op te stellen gerelateerd aan de kwaliteit van werk.  

De luchthaven blijft werken aan het verbeteren van rustruimtes en sanitair, neemt maatregelen die het maximaal inzetten van eigen vast personeel van de beveiligingsbedrijven stimuleert en in het werven van beveiligingspersoneel wordt de focus gelegd op het bereiken van vrouwen zodat de man-vrouw verhouding 50-50 wordt. Om arbeidsomstandigheden op Schiphol structureel te verbeteren blijven de partijen samenwerken aan verbetering in de daarvoor opgezette sociale dialoog structuur.  

Er ligt een mooi en zelfs verbeterd akkoord, dat grote groepen werknemers op Schiphol voor een langere periode perspectief biedt. De arbeidsmarkttoeslag blijft nog een jaar intact, dat kan zo’n 200 euro per maand schelen. Daarnaast bevat het akkoord ook belangrijke afspraken over het verlagen van de werkdruk en een betere werk-privébalans. Er komen betere roosters én een recht op onbereikbaarheid. We zijn hier tevreden over.

Erik Maas, onderhandelaar CNV Vakmensen