13
oktober
2016
|
14:32
Europe/Amsterdam

Schiphol creëert met tijdelijke vertrekhal extra ruimte voor Schengen-passagiers

Op 17 oktober start Schiphol met voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een tijdelijke vertrekhal. Hiermee speelt Schiphol in op de recente sterke groei van het aantal Schengen-passagiers. Met deze uitbreiding van incheck- en securitycapaciteit kan Schiphol passagiers en luchtvaartmaatschappijen ook de komende drie jaar een goed serviceniveau bieden. Jaarlijks zullen naar verwachting circa 2 miljoen passagiers van deze hal gebruik maken.

De tijdelijke accommodatie wordt gerealiseerd bovenop bagagehal Zuid ten zuiden van Vertrekhal 1 en staat door een corridor in directe verbinding met Vertrekhal 1. De hal biedt ruimte aan het vertrekproces voor passagiers met een bestemming binnen het Schengengebied. De hal wordt ongeveer 3.800 m2 groot en krijgt circa 20 incheckbalies, 5 security lanes, selfservice incheckzuilen, sanitaire voorzieningen en zitplaatsen. Oplevering is gepland voor de meivakantie van 2017. De bouwwerkzaamheden vinden voornamelijk buiten de huidige passagiersgebieden plaats en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van modulaire, herbruikbare materialen.

De planning is dat de vertrekhal tot eind 2019 blijft staan. Voor de lange termijn capaciteitsgroei van de luchthaven Schiphol is eerder besloten tot de bouw van een nieuwe pier en terminal (voorziene oplevering respectievelijk eind 2019 en 2023), extra parkeergelegenheid en de vernieuwing en uitbreiding van het trein- en busstation (in samenwerking met diverse partners).