05
april
2019
|
10:19
Europe/Amsterdam

Schiphol bestrijdt illegale handel in beschermde dier- en plantensoorten

Samenvatting

Schiphol heeft in Hongkong een verklaring ondertekend ter bestrijding van illegale handel in beschermde dier- en plantensoorten. Meer dan honderd partijen uit de transportsector ondertekenden The Buckingham Palace verklaring, waarmee zij zich committeren aan een zero-tolerance-beleid. Schiphol is een van de eerste luchthavens ter wereld die zich aansluit bij deze aanpak van illegale handel.

De luchtvaart wordt soms helaas misbruikt voor de illegale handel in beschermde dier- en plantensoorten. Als een van de grootste luchtvaartknooppunten ter wereld kunnen en willen wij bijdragen aan het voorkomen en bestrijden daarvan.
Dick Benschop, CEO van Royal Schiphol Group

Als lid van Wildlife Trafficking Task Force van Airport Council International (ACI) werkt Schiphol nauw samen met partners om illegale handel in beschermde dier- en plantensoorten aan te pakken. Door de verklaring te ondertekenen, wordt Schiphol onderdeel van een internationaal samenwerkingsverband, dat zich gezamenlijk inzet voor het in kaart brengen van belangrijkste stakeholders en hun rol in preventie/opsporing, data-uitwisseling over smokkelroutes en profielen van smokkelaars, training voor personeel om smokkelaars te detecteren en de oprichting van een meldpunt.

Er zijn meer dan honderd ondertekenaars uit de gehele transportsector, waaronder drie luchthavens: Schiphol, Galapagos en Kenia Airport.