24
maart
2022
|
16:16
Europe/Amsterdam

Samenwerking om luchtkwaliteit op en rond Schiphol te verbeteren

De luchtvaartsector, FNV (namens de vakbonden), Rijksoverheid en kennisinstellingen starten met een gezamenlijke aanpak voor de uitstoot van ultrafijnstof en lokale luchtkwaliteit op Schiphol. De partijen richten zich samen op het doen van onderzoek en het doorvoeren van oplossingen. 

Er wordt gewerkt via twee sporen: het onderzoeken, uitwerken en doorvoeren van oplossingen en het inrichten en laten uitvoeren van blootstellingsonderzoek en een gezondheidsonderzoek onder medewerkers. De oplossingen en het onderzoek worden getoetst door een validatiecommissie van wetenschappers met expertise op het gebied van arbeid en gezondheid. 

Onafhankelijk voorzitter 
De partijen uit de luchtvaartsector zullen samen met FNV en het Rijk toezien op de voortgang en benodigde acties voor het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit in een begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie zal geleid worden door een nog te benoemen onafhankelijk voorzitter. 

Actieplan ultrafijnstof 
De luchtvaartsector is al langer bezig met verduurzaming en het creëren van een goede werkplek. Het terugdringen van alle uitstoot, inclusief ultrafijnstof, is daarin cruciaal. Schiphol werkt, samen met de luchtvaartsectorpartijen, aan de hand van het actieplan ultrafijnstof uit 2019 al langer aan het omlaag brengen van de uitstoot van (ultra)fijnstof. Op en rond de platforms is daarom al veel verbeterd door elektrificatie. Bijvoorbeeld met elektrische bussen, elektrische pushbacktrucks, walstroom en elektrische aggregaten.