05
april
2019
|
13:44
Europe/Amsterdam

Royal Schiphol Group wint prijs voor inclusiviteit

Royal Schiphol Group heeft de Award Diversiteit in Bedrijf 2019 in de categorie grote bedrijven ontvangen voor het initiatief ‘Luchtvaart Inclusief’. 36 werkgevers op de luchthaven zijn aangesloten bij Luchtvaart Inclusief en zetten zich in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. De Raad van Toezicht van Diversiteit in Bedrijf heeft de best practices beoordeeld op basis van de criteria: vernieuwend, overdraagbaar en effectief. Wat Luchtvaart Inclusief volgens hen uniek maakt is de sectorale aanpak. De uitvoering van het programma Luchtvaart Inclusief is belegd bij Luchtvaart Community Schiphol (LCS).

 

 

Schiphol is een prachtige, dynamische plek om te werken. Samen met onze partners op de luchthaven zetten wij ons in om mensen met een arbeidsbeperking werk te bieden. Iedereen die wil werken en een bijdrage kan leveren, is welkom op Schiphol. Van op kantoor tot in de operatie. We willen talenten een kans geven en zijn er trots op dat zij zich op Schiphol in willen zetten en hiermee bijdragen aan de kwaliteit van onze luchthaven.
Dick Benschop, CEO van Royal Schiphol Group
Onze ambitie is dat honderd bedrijven zich aansluiten bij Luchtvaart Inclusief en dat elk jaar honderd mensen met een arbeidsbeperking toegang krijgen tot een duurzame baan op Schiphol. Sinds juni 2018 hebben al tachtig mensen met een arbeidsbeperking een baan of een werkervaringsplek gevonden op de luchthaven.
Francien David, directeur Luchtvaart Community Schiphol

Over Diversiteit in bedrijf
Diversiteit in bedrijf is een initiatief van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers- en werknemersorganisaties: Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt door subsidiering de uitvoering mogelijk.