14
april
2022
|
16:49
Europe/Amsterdam

Royal Schiphol Group deelt verfijnd duurzaamheidsplan met Milieudefensie

Royal Schiphol Group publiceert vandaag een verfijnde, verder uitgewerkte versie van haar duurzaamheidsplan. Schiphol Group wil koploper zijn in de verduurzaming van luchtvaart. Doelstellingen zijn dat de luchthavens zelf in 2030 uitstoot- en afvalvrij zijn en dat de gehele luchtvaart in 2050 CO2-neutraal is. 

In 2030 is het gezamenlijke doel van de luchtvaartsector om de uitstoot terug te brengen naar het niveau van 2005, conform de doelstelling van de luchtvaartsector en Nederlandse overheid. Royal Schiphol Group zet zich ervoor in om ook deze emissies terug te dringen. Zo investeren de luchthavens bijvoorbeeld in de ontwikkeling en productie van duurzame vliegtuigbrandstoffen en stimuleert het gebruik ervan met financiële bijdrage aan luchtvaartmaatschappijen. 

In het duurzaamheidsplan is de onderbouwing van de acties om die doelen te bereiken uitgebreid. Ook staat de historische en verwachte ontwikkeling van CO2-emissies in de komende jaren in het plan. Schiphol Group heeft het duurzaamheidsplan met Milieudefensie gedeeld. 

Duurzaamheidsplan Royal Schiphol Group 
Het duurzaamheidsplan van Royal Schiphol Group is in 2018 voor het eerst vastgesteld. Dit plan bevat de doelstellingen en acties voor Amsterdam Airport Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport. Nieuwe inzichten worden jaarlijks in een update van het duurzaamheidsplan verwerkt. Daarnaast blijft Royal Schiphol Group rapporteren over de voortgang in het jaarverslag en op de website. 

De nieuwste versie van ons duurzaamheidsplan is hier te lezen: Schiphol | Sustaining Your World