09
december
2021
|
12:22
Europe/Amsterdam

Reactie Schiphol op uitzending Zembla

In het kort

  • Schiphol en partners op de luchthaven werken hard aan vermindering van uitstoot op de luchthaven. De dieselmotorenemissies zijn significant gedaald en zijn ruim onder de landelijke norm.
  • Er is een taskforce opgericht door Schiphol en luchthavenpartners om te onderzoeken of en hoe medewerkers beter beschermd kunnen worden tegen uitstoot en of alternatieve opstart- of taxiprocedures een bijdrage kunnen leveren.
  • Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter wil Schiphol opvolging geven aan het advies van RIVM om de blootstelling aan en gezondheidseffecten van ultrafijnstof bij platformmedewerkers te onderzoeken.
  • Belangrijke maatregelen zijn: elektrificatie van vervoer op het platform, waaronder elektrische bussen, elektrische auto’s, walstroom voor vliegtuigen, elektrische Ground Power Units (in plaats van diesel-aggregaten), een actieplan ultrafijnstof en investeringen in duurzaam taxiën. Het verminderen van uitstoot gaat door.

Uitstoot terugdringen

De gezondheid van iedereen die op Schiphol werkt, vinden we enorm belangrijk. Het terugdringen van schadelijke stoffen staat dan ook al jaren hoog op onze agenda. Om de uitstoot terug te dringen hebben we de afgelopen jaren een aantal belangrijke stappen genomen.

Elektrificatie 
Op en rond de platforms verbeterden we al veel door elektrificatie. Zo loopt Schiphol voorop in Europa met 100% elektrische bussen om passagiers naar het vliegtuig te brengen, zijn er elektrische pushbacktrucks en elektrische aggregaten. Voor energie die het vliegtuig nodig heeft, maakten we bij meer dan de helft van de gates walstroom. Daar blijven we mee doorgaan.

Door deze maatregelen is de uitstoot door dieselmotoren de afgelopen jaren sterk verminderd. Naast de genomen maatregelen worden er jaarlijks metingen gedaan naar de hoeveelheid zogeheten “dieselmotoremissies”. Recente metingen geven aan dat we ruim onder de landelijke norm blijven. Voor de grondoperatie heeft de luchtvaartsector het doel om deze uiterlijk in 2030 geheel emissievrij te opereren.

Actieplan ultrafijnstof

In 2019 is een actieplan ultrafijnstof door Schiphol opgesteld. Dit actieplan bevat maatregelen om de uitstoot omlaag te brengen in het verkeer van en naar de luchthaven, op de luchthaven zelf en van de vliegtuigen.

Als onderdeel van het actieplan hebben we TNO gevraagd onderzoek te doen naar de concentraties ultrafijnstof op Schiphol. Dat TNO-onderzoek (oktober 2021) geeft ons inzicht in de specifieke locaties waar we met voorrang actie moeten ondernemen. Daar gaan we nu mee aan de slag. Samen met de luchtvaartsector is een task force opgestart om maatregelen te onderzoeken die medewerkers die aan hoge concentraties worden blootgesteld beter te beschermen. Ook onderzoeken we of andere opstart- of taxiprocedures op bepaalde locaties kunnen bijdragen. De luchtvaartsector heeft een stappenplan om uiterlijk 2030 ‘duurzaam taxiën’ de standaardprocedure te laten zijn op Schiphol. Tijdens het duurzaam taxiën worden vliegtuigen van en naar de start- en landingsbaan gebracht door een speciaal sleepvoertuig (een ‘taxibot’) en blijven vliegtuigmotoren voor het grootste deel uit. 

We snappen dat medewerkers zich zorgen maken. Wij richten ons op het verder omlaag brengen van uitstoot. Het RIVM heeft recent een voorstel gedaan voor het onderzoeken van blootstelling aan en gezondheidseffecten van ultrafijnstof bij platformmedewerkers. We willen hier, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, invulling aan geven. Dit is belangrijk om de beste oplossingen te vinden.
Patricia Vitalis, Directeur Airport Operations bij Amsterdam Airport Schiphol