25
oktober
2021
|
13:40
Europe/Amsterdam

Luchtvaartsector presenteert stappenplan om duurzaam taxiën te realiseren

Om brandstofgebruik tijdens het taxiproces op Schiphol en de daarmee gepaarde CO2-, stikstof- en (ultra)fijnstofuitstoot sterk te verminderen, heeft de luchtvaartsector een roadmap aangeboden aan Barbara Visser, demissionair minister van Infrastructuur & Waterstaat. Met dit stappenplan wordt duurzaam taxiën in uiterlijk 2030 op heel Schiphol de standaardprocedure. De eerste stap daarin zijn twee sleepvoertuigen die medio 2022 in gebruik genomen worden op Schiphol voor een vervolgproef. Bij succes zal deze proeffase daarna overgaan in een standaardproces waarbij de vliegtuigen duurzaam kunnen taxiën van en naar de Polderbaan.

Tijdens het duurzaam taxiën worden vliegtuigen van en naar de start- en landingsbaan gebracht door een speciaal sleepvoertuig en blijven vliegtuigmotoren voor het grootste deel uit. Voor dit nieuwe taxiproces zijn ingrijpende aanpassingen aan infrastructuur, processen en techniek nodig. Veel van de benodigde aanpassingen zijn nieuw voor de luchtvaart en Schiphol is bovendien de eerste luchthaven in de wereld die op grote schaal duurzaam taxiën wil introduceren. De roadmap biedt een stappenplan om deze aanpassingen tijdig door te voeren op basis van de nu beschikbare kennis.

Schiphol heeft de roadmap samen met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), KLM, Transavia, Corendon Dutch Airlines en grondafhandelaren dnata en KLM Ground Services opgesteld. Duurzaam taxiën is onderdeel van het sectorplan Slim en Duurzaam, en van het Akkoord Duurzame Luchtvaart, dat door de sector en het ministerie is gesloten. Het is ook een van de ambities in de Luchtvaartnota van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Starten met Polderbaan

Medio 2022 komen er twee TaxiBot sleepvoertuigen van Smart Airport Systems voor een vervolgproef, waarbij een deel van de vliegtuigen duurzaam van en naar de Polderbaan taxiën. Dit is onderdeel van een Europees initiatief, het ALBATROSS project, met als doel het ontwikkelen en demonstreren van duurzamere vliegoperaties van vertrek van de gate tot aankomst, waarbij bestaande oplossingen worden toegepast om brandstof te besparen. Uit eerder onderzoek blijkt dat duurzaam taxiën op Schiphol gemiddeld een halvering van het brandstofgebruik oplevert en daarmee de CO2-, stikstof- en (ultra)fijnstofuitstoot omlaag brengt. Gezien de langere afstand kan bij het taxiën naar de Polderbaan de brandstofbesparing oplopen tot 65%.

De proeffase zal bij succes overgaan in een standaardproces waarbij bepaalde vliegtuigtypen van een aantal luchtvaartmaatschappijen duurzaam taxiën van en naar de Polderbaan. In de daaropvolgende jaren zal het aantal vliegtuigen dat van of naar de Polderbaan gebracht kan worden uitgebreid worden, zodat over vier jaar naar verwachting 18% van alle vluchten duurzaam taxiet. De samenwerkende partijen hebben de ambitie om vanaf 2025 de andere start- en landingsbanen hier stapsgewijs aan toe te voegen, zodat het in 2030 de standaardprocedure is op heel Schiphol.

Voorbereidingen gestart

Om duurzaam taxiën van en naar de Polderbaan structureel mogelijk te maken, worden op Schiphol al infrastructurele aanpassingen voorbereid, die uitgevoerd worden voor de start van de vervolgproef. Denk hierbij aan markeringen om vliegtuigen op de juiste plek te kunnen laten stoppen zodat ze aan of van het sleepvoertuig gekoppeld kunnen worden. Ook moeten er wegen verbreed worden, zodat de speciale voertuigen zonder vliegtuig van en naar de Polderbaan kunnen voorafgaand aan of na uitvoering van het slepen, zonder hierbij (taxiënd) verkeer te hinderen. Tegelijkertijd werken leveranciers van het speciale sleepvoertuig aan een verbeterde en uitstootvrije variant, elektrisch of op waterstof.

De volledige roadmap is rechts op deze pagina te downloaden.