20
juni
2022
|
10:59
Europe/Amsterdam

Reactie Schiphol op onderzoek naar gezondheidseffecten

“Het is belangrijk dat het RIVM onderzoek heeft gedaan. Het onderzoek heeft voor het eerst op deze grootschalige manier plaatsgevonden. Het geeft aan hoe belangrijk het is om maatregelen te treffen en de uitstoot van de luchtvaart sterk naar beneden te brengen. We begrijpen dat omwonenden en medewerkers bezorgd zijn.”

Wilma van Dijk, directeur Safety, Security & Environment bij Schiphol

Schiphol heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke stappen genomen om de uitstoot omlaag te brengen. De luchtvaartsector is in 2019 met een actieplan ultrafijnstof gestart, na het eerste deel van de RIVM studie. Het bevat maatregelen om de uitstoot omlaag te brengen in het verkeer van en naar de luchthaven, op de luchthaven zelf en van de vliegtuigen. Daar blijft Schiphol hard aan werken. Bijvoorbeeld het stimuleren van verdere vlootvernieuwing, het gebruik van duurzame brandstoffen en met het doorvoeren van duurzaam taxiën. We stimuleren het zoveel mogelijk taxiën van vliegtuigen op één motor, waar dat nog niet gebeurt. We versnellen de aanschaf van het aantal elektrische ground power units, om dieselvarianten te vervangen.

Gezamenlijke aanpak

Schiphol kijkt zowel naar omwonenden als werknemers. Onderdeel van het actieplan dat gestart is na het eerste RIVM onderzoek, is het vorig jaar in opdracht van Schiphol door TNO verrichte onderzoek naar de concentraties ultrafijnstof op Schiphol zelf. Schiphol en partners onderzoeken met deze kennis samen welke aanvullende maatregelen op korte en middellange termijn genomen moeten worden om ultrafijnstof verder te reduceren, zoals het slepen van vliegtuigen en het aanpassen van grondprocedures. De luchtvaartsector, FNV (namens de vakbonden), de Rijksoverheid en kennisinstellingen werken daarbij nu dus gezamenlijk aan de aanpak van de uitstoot van ultrafijnstof en het verbeteren van lokale luchtkwaliteit  op Schiphol.

Lees meer op: Schiphol | Alles over ultrafijnstof

Achtergrond ultrafijnstof ontwikkelingen

  • 2015: verkennend onderzoek van RIVM toont aan dat ultrafijnstof rondom Schiphol afkomstig is van luchtvaart
  • 2017: start RIVM-onderzoek naar gezondheidsrisico’s ultrafijnstof in omgeving Schiphol
  • 2019: Schone Lucht Akkoord wordt gesloten
  • 2019: tussenresultaten ultrafijnstof onderzoek RIVM: Onderzoek naar de gezondheidseffecten van kortdurende blootstelling aan ultrafijn stof rond Schiphol
  • 2019: presentatie actieplan ultrafijnstof Schiphol
  • 2020: aankondiging onderzoek TNO naar concentraties op Schiphol
  • September 2021: RIVM-voorstel: Verkenning haalbaarheid gezondheidsonderzoek bij werknemers Schiphol
  • 2022: RIVM onderzoek in omgeving Schiphol: gezondheidseffecten van lange termijn blootstelling aan ultrafijnstof en integrale rapportage