14
maart
2023
|
14:52
Europe/Amsterdam

Reactie eisen Arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie heeft vandaag op twee gebieden eisen gesteld die van belang zijn voor de verbetering van arbeidsomstandigheden op Schiphol. Kort gezegd eist de arbeidsinspectie dat Schiphol zo snel mogelijk alles wat met diesel aangedreven is op airside (alles achter de hekken van Schiphol) vervangen wordt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om voertuigen of aggregaten. Daarnaast eist de inspectie van bagageafhandelaren dat zij hun werk automatiseren danwel mechaniseren, met als doel de fysieke belasting van medewerkers in de bagageafhandeling te verminderen. Hierin heeft Schiphol ook een belangrijke rol.

Sinds mijn eerste dag was mijn prioriteit de beloning en arbeidsomstandigheden te verbeteren, zodat Schiphol weer een aantrekkelijke plek wordt om te werken. Voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van afhandelaren zijn wel initiatieven genomen. Het is jammer dat het de sector, inclusief wijzelf, niet lukt om dit uit onszelf echt op te lossen en dat de arbeidsinspectie eraan te pas moet komen. De tijd van mooie woorden is voorbij, het is tijd voor meer en snellere actie.

CEO Ruud Sondag

Vervangen dieselaandrijving

De eis van de inspectie om alles dat met diesel aangedreven is te vervangen, is in lijn met de ambities en acties die Schiphol in gang heeft gezet. 72 van de 128 gates hebben inmiddels walstroom. Met walstroom kunnen vliegtuigen stationair draaien, zonder dat gebruik gemaakt wordt van dieselaggregaten. Ook worden er elektrische aggregaten (E-GPU's) op de luchthaven ingezet. In samenwerking met KLM zijn recent 30 E-GPU’s besteld. Van alle voertuigen op airside is inmiddels 40% elektrisch. Schiphol gaat de eisen van de inspectie, met daarin verschillende harde deadlines, goed bestuderen en ziet ze als aansporing om de ingezette koers te versnellen.

Bagagekelder

Schiphol erkent het belang voor medewerkers om de bagageafhandeling in de kelder te automatiseren danwel te mechaniseren en zal alles in het werk stellen om dat zo snel mogelijk te realiseren. Op dit moment is ongeveer 75% van de bagagekelder uitgerust met tilhulpen. Afhandeling van alle bagage automatiseren/mechaniseren is een grote opgave. Schiphol kent wereldwijd geen luchthaven waar de bagageafhandeling volledig is geautomatiseerd en ook uit gesprekken met potentiële leveranciers, waar Schiphol mee heeft gesproken, komt het beeld naar voren dat het ambitieus is. 

In de onlangs door Schiphol ingestelde regels over een veilige en gezonde werkplek voor afhandelaren (license to operate) voor afhandelaren, staat de voorwaarde dat de werknemers van afhandelaren de tilhulpen moeten gebruiken. Schiphol ziet dat als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waar de luchthaven zelf ook actie op zal ondernemen en toezicht op zal houden.