21
maart
2023
|
14:59
Europe/Amsterdam

Persstatement Royal Schiphol Group bij kort geding 21 maart 2023

  • Schiphol ziet de tijdelijke vermindering van het aantal vluchten van 500.000 naar 460.000 als een noodzakelijke tussenstap die voor de korte termijn zekerheid en duidelijkheid geeft voor omwonenden, luchtvaartsector en overheden. Onzekerheid is voor niemand wenselijk. 
  • De voorgenomen experimenteerregeling van het ministerie van I&W die dit mogelijk maakt is voor Schiphol uitvoerbaar. 
  • Schiphol vindt vooral dat er zo snel mogelijk een nieuw luchthavenverkeersbesluit moet komen met duidelijke en handhaafbare milieugrenzen die alle betrokkenen duidelijkheid en perspectief geven.  

 
Schiphol heeft vandaag aangegeven een vermindering van 500.000 naar 460.000 vluchten per jaar te zien als noodzakelijke tussenstap die duidelijkheid biedt op weg naar een nieuw Luchthavenverkeersbesluit. Dat moet duidelijkheid en perspectief bieden voor zowel omwonenden als luchtvaartmaatschappijen. Dit standpunt heeft Schiphol bij monde van haar advocaten kenbaar gemaakt in het kort geding dat diende voor de rechtbank van Haarlem over de 'Experimenteerregeling Schiphol'. Het kort geding was aangespannen door KLM, andere luchtvaartmaatschappijen tegen het Ministerie van I&W en Royal Schiphol Group.  
 
Schiphol vindt dat er zo snel mogelijk gestart moet worden met een nieuw Luchthavenverkeersbesluit met daarin harde milieugrenzen die bewoners en milieu beschermen. Milieugrenzen waarmee het ook voor de luchtvaartsector duidelijk is wat wel en niet kan. En waar ruimte is voor beloning binnen deze grenzen, wanneer luchtvaart bewezen stiller en schoner is. Dat systeem is er nog niet, maar een situatie waarin er twee systemen door elkaar heen werken is verre van ideaal.  

Ter achtergrond: over de capaciteitsdeclaratie 
Vanuit de positie van Schiphol stond vandaag de vraag centraal of zij bij de capaciteitsdeclaratie voor het volgende (winter)seizoen (W23) de experimenteerregeling mag betrekken. In de capaciteitsdeclaratie geeft de luchthaven aan hoeveel vluchten er in een seizoen mogen zijn. Deze ruimte wordt vervolgens door de onafhankelijke slotcoordinator verdeeld onder de luchtvaartmaatschappijen. Het proces van de capaciteitsdeclaratie voor het winterseizoen loopt op dit moment. 
 
De experimenteerregeling is voor niemand ideaal, maar wat Schiphol betreft biedt de experimenteerregeling de noodzakelijke duidelijkheid, is het een tussenstap naar een goed en robuust systeem van bescherming en duidelijkheid en is ze uitvoerbaar. Schiphol ziet het als een noodzakelijke tussenstap richting de echte oplossing van een nieuw LVB. Duidelijkheid en perspectief staan centraal – en wel zo snel mogelijk, zo sloten de advocaten namens Schiphol af.  

Schiphol blijft zich – los van het kort geding – met volle energie inspannen voor een goed en werkbaar systeem met duidelijke hinder- en milieugrenzen. Schiphol reikt graag de hand naar iedereen, om verdere en snellere stappen te zetten richting een nieuwe balans, met duidelijkheid en perspectief voor iedereen. We zien dat mensen heel graag reizen, maar ook dat duurzaamheid, gezondheid en welzijn terecht steeds belangrijker worden gevonden. De wereld verandert en de luchtvaart moet daarin mee.