12
juni
2023
|
11:57
Europe/Amsterdam

Opheffen reservering parallelle Kaagbaan goed nieuws voor omgeving

Schiphol verwelkomt het besluit van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat om de reservering voor een eventuele parallelle Kaagbaan op te heffen. Het opheffen van de reservering is positief voor omwonenden van Schiphol.  

Al meer dan 20 jaar is grond gereserveerd voor een eventuele parallelle Kaagbaan en dat legt een onnodige druk op de schaarse ruimte in de omgeving. Onderzoek uit 2019 toont aan dat een tweede Kaagbaan de hinder niet doet afnemen, maar slechts verplaatst. Daarnaast vindt Schiphol een extra baan ongewenst. Schiphol vroeg de Rijksoverheid om de ruimtelijke reservering op te heffen.  

Dit verzoek stond in het eerder dit jaar gepresenteerde acht-punten-plan van Schiphol om stiller, schoner en beter te worden. Naast dat Schiphol geen extra start- en landingsbaan wil, bestaat dat plan uit het weren van privéjets, een nachtsluiting, het weren van de meest lawaaiige toestellen en een omgevingsfonds om te investeren in innovatieve bouwconcepten, woningisolatie en gebiedsontwikkeling om zo de leefomgeving te verbeteren

Lees hier meer over een stiller, schoner en beter Schiphol