02
augustus
2019
|
15:29
Europe/Amsterdam

Ontwikkeling bouw nieuwe Schiphol terminal

Samenvatting

Het aantal reizigers op de luchthaven stijgt jaarlijks. Schiphol bereidt zicht via meerdere bouwprojecten voor op de toekomst en passagiersgroei. Naast het bouwen aan een nieuwe pier, bereidt Schiphol zich ook voor op de bouw van de nieuwe terminal. Dat zijn unieke bouwprojecten, die plaatsvinden in één van de drukste luchthavenoperaties van Europa.

Alle werkzaamheden vinden plaats terwijl de luchthaven 24/7 operationeel blijft. Tijdens de werkzaamheden blijft er voldoende capaciteit en ruimte voor luchtvaartmaatschappijen en reizigers. Dat komt mede doordat Schiphol de projecten in een bepaalde volgorde uitvoert.

Herinrichting vertrekhal 1
De bouwwerkzaamheden in vertrekhal 1 zijn in volle gang. Onder anderen de toevoeging van een tussenverdieping in vertrekhal 1 gaat zorgen voor meer ruimte voor security, check-in en wachtgebieden. Aanvullend op de extra securitylanes die in vertrekhal 1 komen, plaatst Schiphol een tijdelijk securityfilter op het Cockpitplein. Deze is eind 2019 gereed en kan indien noodzakelijk in gebruik blijven tot het moment van de opening van de nieuwe terminal. De oplevering van de herinrichting van vertrekhal 1 staat gepland medio 2020.

De nieuwe terminal
De nieuwe terminal komt deels op de locatie waar nu de tijdelijke vertrekhal 1A staat. Pas wanneer de tijdelijke vertrekhal volledig is gedemonteerd, kan begonnen worden met de bouw van de nieuwe terminal. De demontage van de tijdelijke vertrekhal 1A (eind 2020) gaat van start nadat de nieuwe inrichting van vertrekhal 1 is opgeleverd.

Aanbesteding nieuwe terminal
Afgelopen juli is de aanbesteding voor de bouw van de nieuwe terminal op de markt gebracht. In het voorjaar 2020 zal de gunning plaatsvinden en bekend worden met welke aannemer/aanneemcombinatie Schiphol gaat samenwerken.

 

Samen met hen zal er een nieuwe bouwplanning gemaakt worden. Vast staat dat de bouwperiode voor een project met de omvang van de nieuwe terminal, tenminste 3,5 jaar tijd in beslag neemt.
André van den Berg, CCO bij Royal Schiphol Group