27
juni
2019
|
14:16
Europe/Amsterdam

Onderzoek naar effecten ultrafijn stof afgerond

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van ultrafijn stof. Het onderzoek vond plaats in de regio Schiphol en sluit aan op een eerder verkennend onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van ultrafijnstof door luchtvaart.

Schiphol hecht grote waarde aan het onderzoek van het RIVM. Kwaliteit van leven is een van de speerpunten van Schiphol en de inzichten uit het onderzoek kunnen helpen dat voor omwonenden van en werknemers op de luchthaven te verbeteren.

Resultaten RIVM-onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat bij mensen kortdurende vermindering van long- en/of hartfunctie kan optreden bij verhoogde concentraties ultrafijn stof. RIVM stelt dat gemiddeld genomen deze veranderingen klein zijn en niet hoeven te leiden tot directe gezondheidsklachten. De effecten treden zowel op bij ultrafijn stof afkomstig van vliegverkeer als bij ultrafijn stof van andere bronnen zoals wegverkeer. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de gezondheidseffecten van het vliegverkeer anders zijn dan die van het wegverkeer.

De bijdrage van luchtverkeer in de gemeten concentraties ultrafijn stof bedraagt ongeveer 50% op 200 meter van de landingsbaan tot ongeveer 25% op 5 kilometer afstand. De hoeveelheid ultrafijn stof in de directe omgeving hangt af van de windrichting. Als de wind vanaf Schiphol of een omliggende snelweg komt is de concentratie vaak hoger dan bij wind vanuit een andere richting.

Actieplan verminderen ultrafijnstof

In 2021 verwacht het RIVM inzicht te hebben in mogelijke lange termijn effecten. Vooruitlopend daarop werkt Schiphol aan een actieplan om ultrafijn stof te reduceren. Schiphol wil dit actieplan samen met luchtvaartmaatschappijen en andere betrokken stakeholders opstellen en eind 2019 gereed hebben.

Brandstofbesparing en CO2-reductie gaan vaak gepaard met minder ultrafijn stof. Mede daarom stimuleert Schiphol initiatieven op het gebied van brandstofbesparing en het gebruik van schone brandstoffen. In Nederland komen bijvoorbeeld een fabriek voor biokerosine en een installatie voor synthetische kerosine. Dit kan op termijn bijdragen aan een substantiële reductie van de uitstoot ultrafijn stof.