21
december
2023
|
13:49
Europe/Amsterdam

Onder voorwaarden minder piekdrukte: ruimte voor 483.000 vluchten op Schiphol in 2024

Er is in 2024 ruimte voor 483.000 vluchten op Schiphol. Voor het zomerseizoen (31 maart - 26 oktober) is Schiphol voornemens ruimte te bieden voor 293.000 vluchten; mits de piekuren worden ontlast. Dat heeft Schiphol vandaag laten weten aan luchtvaartmaatschappijen, het ministerie van I&W en de slotcoördinator. Dit is de uitkomst van vijf weken waarin Schiphol op verzoek van de minister van I&W, nadat hij 14 november bekend maakte de experimenteerregeling in te trekken, opnieuw de capaciteit voor het zomerseizoen moest vaststellen. Hierbij vroeg hij rekening te houden met de capaciteit bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), de Koninklijke Marechaussee en de Douane. Vervolgens voerde Schiphol diverse gesprekken met luchtvaartmaatschappijen. Afgelopen weken is gebleken dat een beperkte reductie nodig is op de piekmomenten van de dag om een veilige en stabiele operatie mogelijk te maken. Luchtvaartmaatschappijen hebben toegezegd daaraan te zullen bijdragen.  

De 293.000 vluchten voor het zomerseizoen 2024 zijn meer dan de 280.000 die Schiphol eerder declareerde. Dat aantal was afgeleid van het jaartotaal van 460.000 vluchten zoals opgenomen in de experimenteerregeling. In het kalenderjaar 2023 verwacht Schiphol uit te komen op in totaal circa 433.000 vluchten.  

We hebben op verzoek van de minister opnieuw gekeken wat operationeel mogelijk is nadat de experimenteerregeling van tafel was gehaald. Er kan nu dus meer gevlogen worden, maar dat kan alleen veilig en verantwoord als we de piekdrukte op bepaalde uren kunnen verminderen. De drukke piekmomenten vragen een grote inspanning van de hele luchtvaartsector en betrokken overheidspartners. Om reizigers een aangename en veilige reis te bieden hebben we elkaar op de luchthaven keihard nodig. Dat is de afgelopen weken veel met elkaar besproken en daar is iedereen van doordrongen. Het is goed te zien dat luchtvaartmaatschappijen willen meewerken om de piekdrukte te verminderen.

Patricia Vitalis, Executive Director Operations bij Royal Schiphol Group

De onafhankelijke slotcoördinator gaat nu met luchtvaartmaatschappijen bespreken hoe vluchten in de pieken omlaag kunnen. Het liefst vrijwillig en anders gaat dat via een verplichte opgave van de slotcoördinator. Naleving van deze afspraken is cruciaal, in het belang van een veilige en prettige reis voor iedereen op Schiphol. 

Achtergrond 
Het extra aantal vluchten neemt Schiphol op in een zogenoemd addendum. Dit addendum is aanvullend op de eerdere capaciteitsdeclaratie voor zomer 2024, waarin Schiphol uitging van een jaartotaal van 460.000 vluchten. De minister vroeg Schiphol bij het addendum rekening te houden met de capaciteit bij de LVNL, Koninklijke Marechaussee en Douane. Nadat Schiphol bij hen de capaciteit inventariseerde, heeft de luchthaven met luchtvaartmaatschappijen besproken wat mogelijk is. 

Uit de analyse van afgelopen weken werd duidelijk dat de piek in de ochtend waarin gelijktijdig veel grote toestellen met veel passagiers aankomen kan leiden tot problemen in het gehele proces, waaronder lange rijen. Door de capaciteit in een van de ochtendpieken te verlagen van 68 naar 65 aankomsten per uur wordt deze druk verlicht. De consultatie voor het winterseizoen (27 oktober 2024 – 30 maart 2025) volgt later in 2024.