15
oktober
2020
|
09:58
Europe/Amsterdam

Nieuwe manier van stagelopen voor MBO-studenten op Schiphol

Op Schiphol start een traject waarbij twintig MBO-studenten de mogelijkheid krijgen op een alternatieve, coronabestendige manier stage te lopen. Binnen het programma House of Aviation hebben Luchtvaart Community Schiphol (LCS), Royal Schiphol Group en MBO College Airport zich hiervoor ingezet, omdat het momenteel voor MBO-studenten lastig is een stageplek te vinden. 

Stage in de mix 

Onder de noemer ‘stage in de mix’ is een nieuwe manier van stagelopen ontwikkeld, waarbij de oorspronkelijke stage wordt opgesplitst in twee delen. Het ene deel van de stage vindt plaats op Schiphol, waarbij de studenten drie dagen per week praktijkervaring opdoen. Ook gaan ze in groepen van drie en onder begeleiding van een Schipholmedewerker aan de slag met een uitdaging die gekoppeld is aan hun opleiding, zogeheten ‘challenges’ voor twee dagen per week. Het andere deel van de stage vindt plaats bij MBO College Airport en bestaat uit praktijksimulatie en een opdracht.

Daarnaast krijgen de studenten een aantal masterclasses om de luchthaven beter te leren kennen. Begin oktober zijn twintig studenten gestart met deze ‘stage in de mix’. 

De stage is zorgvuldig samengesteld met een onderwijskundige van MBO College Airport, zodat de studenten voldoende ervaring opdoen en hun leerstof in de praktijk kunnen brengen. De stages duren tot het einde van dit jaar. Op basis van de opgedane ervaring wordt besloten of deze stageplaatsen aan een grotere groep worden aangeboden. Royal Schiphol Group hoopt dat andere bedrijven het voorbeeld volgen om op alternatieve wijze toch extra stageplekken te creëren. 

Maatschappelijk belang 

Veel MBO-studenten volgen opleidingen in beroepsgroepen die relevant zijn voor Schiphol en haar partners, zoals luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren en beveiligingsbedrijven. Vanwege de huidige beperkte vraag naar hun inzet, hebben veel studenten weinig succes met het vinden van een geschikte stageplaats. Dat is een probleem voor de studenten en MBO College Airport in Hoofddorp. 

We vinden het belangrijk om studenten de kans te bieden om praktijkervaring op te doen. Juist in deze lastige tijd. Door te investeren in het mogelijk maken van het succesvol doorlopen en afronden van de studie, wordt voorgesorteerd op de toekomst, waarin bedrijven op Schiphol deze jonge mensen weer hard nodig hebben. Uiteraard gaan deze stagiaires geen werk overnemen van onze werknemers. Ze zullen in de praktijk aanvullende, ondersteunende taken uitvoeren.
Miriam Hoekstra-van der Deen, Directeur Airport Operations bij Royal Schiphol Group