21
november
2019
|
23:30
Europe/Amsterdam

Meer capaciteit op Schiphol voor toenemend aantal OV-reizigers

Investering van 237 miljoen euro

Reizigers kunnen uiterlijk 2025 gebruik maken van een verbeterd trein- en busstation op Schiphol. Door een investering van 237 miljoen euro krijgt het stationsgebied meer capaciteit, wordt het station overzichtelijker en komen er logischer looproutes voor reizigers. De verbeteringen en de financiering komen tot stand door samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam, NS, ProRail en Schiphol.

De perrons van station Schiphol Airport krijgen meer toegangen, met als gevolg een betere benutting van het station en meer ruimte en reisgemak voor reizigers. Ook komt er een nieuw busstation in de vorm van een buseiland met een directe toegang tot het station, worden looproutes logischer en komt er op Schiphol Plaza meer ruimte. Tevens krijgt het treinstation toegangspoortjes. Daarnaast zetten de partijen zich maximaal in voor aanvullende maatregelen, waaronder spitsmijden, crowd control tijdens piekdrukte en een verbeterde dienstregeling voor de trein. NS introduceert in 2023 de Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Schiphol/Hoofddorp. De Sprinters vertrekken 8x per uur vanaf een vast perron.

Bevorderen bereikbaarheid

“Hiermee bevorderen we de bereikbaarheid van Schiphol per openbaar vervoer,” zegt CEO Dick Benschop van Schiphol. “Wij zijn heel blij met deze gezamenlijke investering. Hierna is het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp een volgende, belangrijke stap.”

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “Stations moeten voor treinreizigers voelen als een comfortabele plek onderweg. Dit geldt ook voor station Schiphol, waar het aantal reizigers in razend tempo groeit. Door nú te investeren in dit station, zorgen we ervoor dat hier over een paar jaar dagelijks 120.000 reizigers comfortabel en veilig in-, uit- en over kunnen stappen.”

Roger van Boxtel, president-directeur NS: “Met dit plan, dat tot stand is gekomen in goede samenwerking met onze partners, bieden we extra ruimte aan onze treinreizigers. Daarnaast zorgen de toegangspoortjes straks voor een eenduidige en overzichtelijke reis. Beiden zijn hoog nodig voor het reisgemak en veiligheid van onze klanten.“

“We zijn trots dat we gezamenlijk de bereikbaarheid en veiligheid van Schiphol op de kortere termijn verbeteren” , aldus Marja Ruigrok, Portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam. “We zijn blij met de komst van het nieuwe busstation waardoor Schiphol nog beter per bus bereikbaar wordt en reizigers makkelijker van trein op bus kunnen overstappen.”

CEO John Voppen van ProRail: “Schiphol is van groot belang voor Nederland. Met dit plan zorgen we dat we de enorme reizigerstoename de komende jaren het hoofd kunnen bieden. Die groei gaat zo hard, dat we zo snel mogelijk aan de slag willen.”

Multimodale Knoop Schiphol

Op de Multimodale Knoop Schiphol (MKS) komen op een relatief klein gebied veel functies samen. Het treinstation is uitgegroeid tot een van de vijf grootste stations van Nederland met dagelijks gemiddeld 109.000 in-, uit- en overstappende reizigers. Per uur passeren 140 OV-bussen Schiphol Centrum en Schiphol Plaza is de entree voor de luchthaven en met een loopverbinding verbonden met nabij gelegen parkeergarages en kantoren. De huidige MKS is gebouwd in de jaren ’90 en aanpassingen zijn nodig om voldoende capaciteit te creëren voor het groeiende aantal reizigers.

Planning

De plannen zijn woensdag 20 november goedgekeurd in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dat betekent dat de betrokken partijen het eens zijn en de plannen gaan uitvoeren. Het streven is om begin 2022 de ontwerpen gereed te hebben, waarna gestart wordt met de realisatie. Het overgrote deel van de plannen zal naar verwachting gereed zijn in 2025. Het Rijk draagt 78,8 miljoen euro bij, Schiphol 69,4 miljoen, de Vervoerregio Amsterdam 69,2 miljoen en NS 20 miljoen.

Toekomstige oplossingen

Met de investering zal het trein- en busstation van Schiphol naar verwachting voldoende capaciteit bieden voor de middellange termijn. Voor de langere termijn is echter meer nodig. Onder meer vanwege de wens om meer ruimte te creëren voor internationale treinen, de verwachte groei van het aantal banen en inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de reizigersgroei. In het opgestarte programma “samen bouwen aan bereikbaarheid” wordt de ontwikkeling van de MRA in de breedte onderzocht, inclusief het totale vervoerssysteem. Oplossingen die worden bekeken zijn onder andere het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de kleine metroring van Amsterdam. Ook wordt naar andere modaliteiten gekeken zoals spoor en wegen in de hele MRA. In het voorjaar van 2020 is een aantal studies hierover afgerond. Deze dienen als basis voor de koers op de langere termijn.