04
oktober
2013
|
08:00
Europe/Amsterdam

Landartpark Buitenschot feestelijk geopend

Unieke reductie grondgeluid

Buitenschot is nu het tweede gebied waar de ribbels zijn aangelegd. In Landartpark Buitenschot zijn hiervoor lage heuvels aangelegd. Deze verminderen het grondgeluid van opstijgende vliegtuigen. Tegelijkertijd is Buitenschot ook gewoon een mooi park om in te wandelen en te spelen. Het park is onderdeel van ‘Het Groene Carré’ in de Haarlemmermeer, een raamwerk van groengebieden rondom. Schiphol. Beeldend kunstenaar Paul de Kort ontwierp speciaal voor Buitenschot een tweetal kunstwerken, een zogenaamd ‘Luisterend Oor’ en een ruitvormige vijver waar bezoekers op een brug met golfmechaniek zelf ribbelpatronen in het wateroppervlak kunnen laten ontstaan.

Voor iedereen

Buitenschot is 33 hectare groot en is vrij toegankelijk. Er is een wandelpad aangelegd en er loopt een fietspad doorheen. In het park is ook een hondentrainingsveld gepland en een ruiterpad. Voor bezoekers met de auto is er een kleine parkeerplaats aangelegd aan de noordwestkant van het park.

Hinder beperkende maatregel

Het reduceren van grondgeluid is een van de hinder beperkende maatregelen die binnen de Alderstafel zijn afgesproken. Schiphol Group heeft voor het project Buitenschot 2 miljoen Euro beschikbaar gesteld. De stichting Mainport en Groen 1 miljoen Euro.