05
september
2020
|
11:00
Europe/Amsterdam

Komende periode baanonderhoud aan Polder- en Kaagbaan (update)

Schiphol voert de komende periode onderhoudswerkzaamheden aan de Polder- en Kaagbaan uit. Aan beide start- en landingsbanen wordt steeds in een week tijd het jaarlijkse, reguliere onderhoud uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is de betreffende start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Dit heeft gevolgen voor het vliegtuiggeluid in de omgeving.

Werkzaamheden

Aan de twee start- en landingsbanen wordt regulier jaarlijks onderhoud uitgevoerd waarbij de bovenste laag van het asfalt wordt vervangen en markering worden hersteld waar nodig, de hemelwaterafvoer wordt schoongemaakt en geïnspecteerd, bekabeling en elektra worden gecontroleerd en omliggende grasvelden worden gemaaid. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans. Er wordt in verschillende ploegen gewerkt. De werkzaamheden gaan 24 uur per dag door om te zorgen dat de banen niet langer dan strikt noodzakelijk buiten gebruik zijn.

Baanonderhoud Polderbaan

Van maandagochtend 31 augustus tot en met zaterdagmiddag 5 september worden er onderhoudswerkzaamheden aan de Polderbaan uitgevoerd. Tijdens dit onderhoud wordt meer vliegverkeer op de Zwanenburgbaan verwacht, ook in de nacht. Voor het nachtelijke verkeer is een ontheffing aangevraagd. Ook kan de Buitenveldertbaan vaker worden ingezet.

Update zaterdag 5 september

De werkzaamheden aan de Polderbaan lopen onvoorzien enkele dagen uit. Dit vanwege extra (herstel)werkzaamheden aan het asfalt.

Baanonderhoud Kaagbaan

Van maandagochtend 21 september tot en met zaterdagavond 26 september worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de Kaagbaan. Tijdens dit onderhoud wordt er meer landend vliegverkeer op de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan verwacht. Voor het startend verkeer wordt er meer gebruik gemaakt van de Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan.

Bewonersaanspreekpunt Schiphol

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. Dat is het informatie- en klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan via telefoonnummer 020-6015555 of het raadplegen van de website.

Op de website van BAS wordt momenteel wekelijks een factsheet gepubliceerd over de heropstart van het vliegverkeer op Schiphol. Dit document geeft omwonenden inzicht de ontwikkeling van het vliegverkeer, door een verwachting af te geven voor de komende week en terug te kijken naar de voorgaande week. Schiphol houdt omwonenden via een nieuwsbrief op de hoogte van het effect in de regio van het toenemende vliegverkeer. Iedereen kan zich aanmelden voor de burennieuwsbrief.